Rysunek ludzików trzymających po jednym puzlu nad głową
27
Lip2020
Pojawiły się nowe możliwości w ramach procedury zakupu produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej uzyskał zgodę na zakup usług organizacji wyjazdów rekonwalescencyjnych dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz usług edukacyjno-animacyjnych dla  domów dziecka i członków klubu seniora. Takie zajęcia muszą mieć ... Czytaj więcej
27 lipca 2020Ewa Lewandowska
Uścisk dłoni
23
Lip2020
Do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski borykających się z problemami wynikającymi z pandemii. Priorytetem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji, ale przede wszystkim środki na konkretne działania realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r. ... Czytaj więcej
23 lipca 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie przedstawia komplet pościeli bawełnianych o wymiarach 140 na 200 cm w plastikowym opakowaniu
22
Lip2020
Kołdry, poduszki i pościel wyprodukowane przez Zakład Aktywności Zawodowej oraz Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach zostały nieodpłatnie przekazane do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Zlecenie zrealizowano w ramach nowego narzędzia dla PES. Polega ono na zakupie przez OWES produktów i usług od PES, które zostaną wykorzystane przez różne ... Czytaj więcej
22 lipca 2020Ewa Lewandowska
Rysunek przedstawia ludzi starszych oraz ich opiekunów
20
Lip2020
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. To m.in. pomoc w dotarciu do wybranych miejsc takich jak dom, praca, placówki ... Czytaj więcej
20 lipca 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie Zofii Ziemby
17
Lip2020
Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 12% mieszkańców naszego kraju, a odsetek biernych zawodowo wśród nich wynosi około 70%. Dane te pokazują, że w Polsce większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. To między innymi: złe przepisy prawne, bariery architektoniczne, niski poziom wykształcenia. Podobno nasze uregulowania prawne ... Czytaj więcej
17 lipca 2020Ewa Lewandowska
Obrazek przedstawia napis "Sportowe wakacje z fundacją lotto"
14
Lip2020
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs na działania promujące aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w kraju, poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach. Konkurs jest ... Czytaj więcej
14 lipca 2020Ewa Lewandowska
Na zdjęciu Marta Kożuchowska doradca kluczowy KPOWES.
12
Lip2020
Wolontariat to bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Istnieje bardzo wiele rodzajów wolontariatu - można działać  pojedynczo albo dołączać się do już istniejących akcji, służyć na rzecz jednej osoby lub większej społeczności o zasięgu lokalnym, krajowym lub ogólnonarodowym. Osobą działającą społecznie może zostać każdy. Niepotrzebne jest żadne kierunkowe wykształcenie czy zawód. Jeżeli kandydat na ... Czytaj więcej
12 lipca 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie przedstawia osoby zbliżające ręce w jedno miejsce
11
Lip2020
Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności: zamówienia produkowanych ... Czytaj więcej
11 lipca 2020Ewa Lewandowska
Obrazek przedstawia mężczyznę na wózku inwalidzkim, który rozmawia z mężczyzną stojącym obok niego
07
Lip2020
W KPOWES w Bydgoszczy podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać informacje związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych lub pozyskiwaniem środków w PFRON na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do kontaktu z naszym edukatorem Zofią Ziembą:  zofia@kpowes.org.pl, tel. 515108415.
7 lipca 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie Justyny Górskiej – animatorki KPOWES
03
Lip2020
Kujawsko-Pomorski Ośródek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy i Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuuje cykl spotkań doradczych dla organizacji pozarządowych z Bydgoszczy. W każdy pierwszy wtorek miesiąca w BCOP przy ul. Gdańskiej 5 w godzinach 8.00 – 16.00 dyżur pełnić będzie pracownik KPOWES. Kolejne spotkanie odbędzie się 7 lipca 2020 (sala nr ... Czytaj więcej
3 lipca 2020Ewa Lewandowska