KPOWES

Sukcesy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w 2023 roku:

  • Z usług konsultacyjno-doradczych i szkoleniowych skorzystało 354 osoby oraz 151 podmiotów ekonomii społecznej.
  • Utworzono także 70 podmiotów ekonomii społecznej.
  • Zorganizowano także 4 wizyty studyjne do podmiotów wykorzystujących narzędzia ekonomii społecznej. Wyjazdy miały na celu zwiększenie zainteresowania osób biorących w nich udział możliwością funkcjonowania w ramach gospodarki społecznej oraz przedstawienie specyfiki działalności tych podmiotów. W wizytach uczestniczyło w sumie 48 osób.
  • Na dzień 15.05.2023 w subregionie I wpisanych jest 13 PS do rejestru przedsiębiorstw społecznych u Wojewody Kujawsko- Pomorskiego