KPOWES

Sukcesy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w 2010 roku:

  • Z usług konsultacyjno-doradczych i szkoleniowych skorzystało 135 osób oraz 26 podmiotów ekonomii społecznej. Utworzono także 9 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 8 spółdzielni socjalnych.
  • Dużym zainteresowaniem cieszyły się Regionalne Spotkania z Ekonomią Społeczną, na których zaprezentowano dobre praktyki oraz możliwości płynące z organizowania partnerstw lokalnych na rzecz wspierania ekonomii społecznej. W sumie zorganizowano 22 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 559 osób.
  • Zorganizowano także 3 wizyty studyjne do podmiotów wykorzystujących narzędzia ekonomii społecznej. Wyjazdy miały na celu zwiększenie zainteresowania osób biorących w nich udział możliwością funkcjonowania w ramach gospodarki społecznej oraz przedstawienie specyfiki działalności tych podmiotów. W wizytach uczestniczyło w sumie 75 osób.
  • Zdecydowanym sukcesem okazały się również Regionalne Targi Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. Wydarzenie to stało się okazją do promocji podmiotów ekonomi społecznej oraz ich wyrobów i usług na niespotykaną wcześniej skalę; umożliwiono im nie tylko bezpośredni kontakt z przedstawicielami samorządu i świata biznesu (jak i za pomocą mediów), ale także społeczeństwa. Sukces eventu przekonał zarówno organizatorów, jak i lokalne władze aby kontynuować ten zwyczaj i jest szansa, że wpisze się on na stałe w kalendarium miasta. W Targach uczestniczyło ponad 120 osób.