L.p. Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia Data przyznania wsparcia Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie
miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej
Informacja o zakresie wsparcia
1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Fundacja Bo Mamy Siebie 9671330373 02.02.2024 Nie Nie dotyczy
2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Wise People 9532750999 02.02.2024 Nie Nie dotyczy
3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Fundacja Dobro 5543020009 19.02.2024 Nie Nie dotyczy
4 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Fundacja Wiatrak 5542559203 20.02.2024 Nie Nie dotyczy
5 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka MAG5 Sp. z O.O. 9671453408 26.02.2024 Nie Nie dotyczy
6 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka MB7 Sp. z O.O. 9671453466 26.02.2024 Nie Nie dotyczy
7 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy 5542827046 04.03.2024 Nie Nie dotyczy
8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Fundacja Wyjść z Cienia 5542933742 06.03.2024 Nie Nie dotyczy
9 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Creative Crew 9671452426 06.03.2024 Nie Nie dotyczy
10 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych 5542928474 06.03.2024 Nie Nie dotyczy
11 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Pro Social Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 5611604646 08.03.2024 Nie Nie dotyczy
12 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Spółdzielnia Socjalna Słomiany Dom 5542947661 20.03.2024 Nie Nie dotyczy
13 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Fundacja Kreatywnej Edukacji 9532531576 22.03.2024 Nie Nie dotyczy
14 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Fundacja Pro Omnis 5542866796 08.04.2024 Nie Nie dotyczy