Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA powstało pod koniec 2006 roku.

Tworzą je kobiety w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym i rodzinnym, które połączyły wspólne cele:

  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
  • inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do aktywizacji kobiet (zawodowej, społecznej),
  • pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez kobiety działalności zawodowej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej,
  • propagowanie idei dobroczynności,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • integracja środowisk kobiecych poprzez organizowanie forum, warsztatów,
  • propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku kobiet,
  • promocja edukacji i samokształcenia kobiet niezależnie od wieku.

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenie zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Od lutego do maja 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA uczestniczyło w cyklu szkoleń pt. „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń inicjatywy wspólnotowej EQUAL” i „Strefa Ekonomii Społecznej”. Brało także czynny udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych, które pozwoliły podjąć inicjatywę zmierzającą do utworzenia pierwszej w Bydgoszczy spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie reprezentowało bowiem grupę inicjatywną wspomnianej spóldzielni socjalnej (6 bezrobotnych kobiet podejmujących trud powrotu na rynek pracy) przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Urzędem Miasta Bydgoszczy. Ponadto Stowarzyszenie sporządziło wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji spółdzielni socjalnej w KRS i pozyskało sponsorów na remont lokalu. Wszystkie te działania zaowocowały rozpoczęciem działalności – pierwszej w Bydgoszczy – Spółdzielni Socjalnej „elles” (z dniem 1 stycznia 2009 roku).

Bazując na zdobytym doświadczeniu oraz podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, chcemy nadal promować i rozwijać ekonomię społeczną w naszym regionie.