Dopasujemy szkolenie dla Ciebie!

Już niedługo ruszamy ze szkoleniami! Zależy nam, by ich harmonogram oraz tematyka spełniała Państwa oczekiwania, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam zaplanować szkolenia.

Oferujemy szkolenia z następujących zakresów:

  • Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES);
  • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowa działalności w sferze ekonomii społecznej;
  • Tworzenia biznesplanów oraz marketingu (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej,pozyskiwanie klientów, etc.);
  • Budowanie powiązań kooperacyjnych;
  • Restrukturyzacja działalności
  • Lokalne strategie, ciała doradczo – konsultacyjne i rady działalności
  • Zakładanie i prowadzenia PES o charakterze reintegracyjnym;
  • Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.