Grafika przedstawiająca kobietę szkicującą wykresy na szarej ścianie.
Grafika przedstawiająca kobietę napinającą mięśnie, trzymając ręce w górze. Na plecach kobiety znajdują się grafiki będące symbolicznym wykresem business woman.

ZASILAMY ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grafika przedstawiająca mężczyznę stojącego na drabinie, rysującego na szarej ścianie zarys góry. Na dole góry znajduje się napis Start a na górze napis Finish
Grafika przedstawiająca obie ręce od strony zewnętrznej, na każdym z palców znajduje się uśmiechnięta buźka a nad nią pusta chmurka tekstowa na biało-szarym tle.

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ CEL

Grafika przedstawiająca logotypy instytucji rządowych. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

grafika- zdjęcie księdza i napisy
29
maj2023
Trwa nabór zgłoszeń do III edycji Nagrody Okulary Ks. Kaczkowskiego. Nie Widzę Przeszkód. Poszukiwani są ludzie, którzy tak, jak ks. Jan Kaczkowski w życiu kierują się wartościami: miłość, godność i szacunek. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja poprzez stronę Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego. Na Laureata czeka statuetka Janowych OKULARÓW ... Czytaj więcej
29 maja 2023Ewa Lewandowska
dłonie jedna na drugiej
27
maj2023
13 czerwca w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się 7. Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie będzie okazją do spojrzenia na panoramę ekonomii społecznej oraz perspektywy rozwoju sektora. Podczas Forum odbędzie się m. in. wręczenie Odznak Honorowych Primus in Agendo za szczególne działania lub zasługi na rzecz polityki społecznej, ogłoszenie wyników ... Czytaj więcej
27 maja 2023Ewa Lewandowska
dwie kobiety rozmawiające i napisy informacyjne
24
maj2023
Departament Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. Podczas spotkania podsumowany zostanie pierwszy nabór wniosków i przekazana informacja, jak przygotować się do kolejnego. Będzie można uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz otrzymać wskazówki jak ... Czytaj więcej
24 maja 2023Ewa Lewandowska
zielone drzewko w przeźroczystej półkuli
23
maj2023
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił możliwość składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, przyczyniających się do: -zwiększania świadomości ekologicznej. -rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. -realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, ekologicznej i energetycznej Polski oraz tworzenia/poprawy ekologicznych warunków życia. Projekty mogą dotyczyć aktywnej edukacji oraz kampanii informacyjnych. Planowane przedsięwzięcie musi mieć zasięg ogólnopolski. Wnioski można składać do 6 ... Czytaj więcej
23 maja 2023Ewa Lewandowska
radosne dzieci przed laptopem
20
maj2023
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców to cel programu Fundacji BKG "Na dobry początek". Finansowanie można uzyskać na realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Powinny ... Czytaj więcej
20 maja 2023Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Logo stowarzyszenia Gineka

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę!
logo-no-padding
Zakładamy PES Panorama PES Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów Linki Dotacje

Oferta

Od diagnozy do działania. Nasze priorytety:

 • Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
 • Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
 • Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
 • Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
 • Upowszechniamy działalność lokalnych PES i PS;
 • Promujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • Pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej -stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni: pracy, inwalidów, socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych przedsiębiorstw społecznych, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Z czego będzie można skorzystać? Proponujemy:

 • Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
 • Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
 • Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
 • Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
 • Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 • Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidualne i grupowe;
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 • Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.