Grafika przedstawiająca kobietę szkicującą wykresy na szarej ścianie.
Grafika przedstawiająca kobietę napinającą mięśnie, trzymając ręce w górze. Na plecach kobiety znajdują się grafiki będące symbolicznym wykresem business woman.

ZASILAMY ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grafika przedstawiająca mężczyznę stojącego na drabinie, rysującego na szarej ścianie zarys góry. Na dole góry znajduje się napis Start a na górze napis Finish
Grafika przedstawiająca obie ręce od strony zewnętrznej, na każdym z palców znajduje się uśmiechnięta buźka a nad nią pusta chmurka tekstowa na biało-szarym tle.

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ CEL

Grafika przedstawiająca logotypy instytucji rządowych. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Na tle zieleni kobieta w krótkich, gładkich włosach w okularach
07
lut2023
Agnieszka Lewonowska - Banach – dyrektorka Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja” w Krakowie Więcej uważności Dlaczego „U Pana Cogito”? - Nazwa została zaczerpnięta z tomiku poezji „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta, który traktuje o inności, dziwności, tolerancji i o tym, że prosty człowiek mimo że jest inny, też ma ... Czytaj więcej
7 lutego 2023Ewa Lewandowska
starsza kobieta i mężczyzna na ławce w parku. Mężczyzna robi zdjęcie.
06
lut2023

Aktywni +

utworzył Ewa Lewandowska / / Aktualności
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs Aktywni+. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Projekty powinny dotyczyć zwiększenia udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspierania tych mniej samodzielnych i ich otoczenia w ... Czytaj więcej
6 lutego 2023Ewa Lewandowska
damska dłoń trzymająca ciastko-babeczkę nad blachą do pieczenia
06
lut2023
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich, w ramach którego można pozyskać środki na zakup sprzętu i wyposażenia. Celem programu jest ułatwienie KGW realizacje inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich. Nabór wniosków rozpoczyna się 9 lutego i zakończy 23 lutego. Szczegółowe informacje znajdują się na ... Czytaj więcej
6 lutego 2023Ewa Lewandowska
Na tle ceglanej ściany kobieta o rudych włosach trzyma w dłoni okulary
04
lut2023
Monika Urbańska - prezeska Fundacji „Taki dom” Kryzysy nas wzmacniają Dlaczego powstał Taki dom? - Historia zaczęła się od nieletniej dziewczyny w ciąży. Zauważyłam, że w systemie brakuje rozwiązań w pracy z rodziną. Pracuję w pomocy społecznej, a moja współzałożycielka jako kurator sądowy. Zdałyśmy sobie sprawę, że dopiero jako fundacja możemy pomagać w ... Czytaj więcej
4 lutego 2023Ewa Lewandowska
radośni rodzice z dwójką dzieci na polanie
02
lut2023
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023. W konkursie dofinansowane zostaną najlepsze projekty w dwóch priorytetach: „Kampanie”, czyli projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wzmacniające rodziny „Kluby”, czyli tworzenie sieci placówek, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć ... Czytaj więcej
2 lutego 2023Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Logo stowarzyszenia Gineka

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę!
logo-no-padding
Zakładamy PES Panorama PES Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów Linki Dotacje

Oferta

Od diagnozy do działania. Nasze priorytety:

 • Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
 • Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
 • Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
 • Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
 • Upowszechniamy działalność lokalnych PES i PS;
 • Promujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • Pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej -stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni: pracy, inwalidów, socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych przedsiębiorstw społecznych, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Z czego będzie można skorzystać? Proponujemy:

 • Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
 • Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
 • Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
 • Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
 • Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 • Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidualne i grupowe;
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 • Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.