Grafika przedstawiająca kobietę szkicującą wykresy na szarej ścianie.
Grafika przedstawiająca kobietę napinającą mięśnie, trzymając ręce w górze. Na plecach kobiety znajdują się grafiki będące symbolicznym wykresem business woman.

ZASILAMY ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grafika przedstawiająca mężczyznę stojącego na drabinie, rysującego na szarej ścianie zarys góry. Na dole góry znajduje się napis Start a na górze napis Finish
Grafika przedstawiająca obie ręce od strony zewnętrznej, na każdym z palców znajduje się uśmiechnięta buźka a nad nią pusta chmurka tekstowa na biało-szarym tle.

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ CEL

Grafika przedstawiająca logotypy instytucji rządowych. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

26
lut2024
UWAGA! Otwieramy pierwszy w 2024 roku nabór  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS o numerze 1/02/2024/BP Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy ogłasza nabór konkursowy przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ... Czytaj więcej
26 lutego 2024Ewa Lewandowska
08
lut2024

KPOWES VI

utworzył Ewa Lewandowska / / Aktualności
KPOWES VI realizowany jest na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju ES w subregionie 1 (pow.: nakielski, sępoleński, bydgoski, tucholski, m. Bydgoszcz) poprzez wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu już istniejących PES oraz wsparcie finansowe i merytoryczne na utworzenie 102 nowych miejsc pracy ... Czytaj więcej
8 lutego 2024Ewa Lewandowska
na stole rozłożone zeszyty, stoją szklanki z napojami, widać ludzi, trwa spotkanie
02
lut2024
Ośrodek Tłok zaprasza na spotkania informacyjne ws.grantów „Inicjuj z FIO 4.0”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica i w jego ramach przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkań przedstawione zostaną m.in. zasady konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku. Najbliższe terminy to: ... Czytaj więcej
2 lutego 2024Ewa Lewandowska
rozeta z twarzami ludzi różnych kolorów skóry i narodowości
29
sty2024
Trwa konkurs grantowy na wsparcie projektów partnerskich realizowanych z krajami Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć m.in. problemów społecznych, edukacji i wychowania, rozwoju przedsiębiorczości, ekologii, dziedzictwa kulturowego, wsparcia trzeciego sektora, samorządu lokalnego, ... Czytaj więcej
29 stycznia 2024Ewa Lewandowska
grupa młodych ludzi siedzi na skale w tle błękit nieba
18
sty2024
Celem konkursu „Równać Szanse – Małe Granty” jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Chodzi m.in. o zwiększanie wiedzy na temat mocnych stron i ograniczeń, zwiększanie umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, współpracy z innymi, rozwój zainteresowania społecznością lokalną. Konkurs organizowany jest ... Czytaj więcej
18 stycznia 2024Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Logo stowarzyszenia Gineka

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę!
logo-no-padding
Zakładamy PES Panorama PES Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów Linki Dotacje

Oferta

Od diagnozy do działania. Nasze priorytety:

 • Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
 • Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
 • Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
 • Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
 • Upowszechniamy działalność lokalnych PES i PS;
 • Promujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • Pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej -stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni: pracy, inwalidów, socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych przedsiębiorstw społecznych, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Z czego będzie można skorzystać? Proponujemy:

 • Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
 • Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
 • Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
 • Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
 • Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 • Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidualne i grupowe;
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 • Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.