Grafika przedstawiająca kobietę szkicującą wykresy na szarej ścianie.
Grafika przedstawiająca kobietę napinającą mięśnie, trzymając ręce w górze. Na plecach kobiety znajdują się grafiki będące symbolicznym wykresem business woman.

ZASILAMY ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grafika przedstawiająca mężczyznę stojącego na drabinie, rysującego na szarej ścianie zarys góry. Na dole góry znajduje się napis Start a na górze napis Finish
Grafika przedstawiająca obie ręce od strony zewnętrznej, na każdym z palców znajduje się uśmiechnięta buźka a nad nią pusta chmurka tekstowa na biało-szarym tle.

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ CEL

Grafika przedstawiająca logotypy instytucji rządowych. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

grafika z napisami Bydgoski Budżet Obywatelski- Zagłosuj. W tle przechodzący przez rzeke, plac zabaw spichrza
02
gru2022
Trwa głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy zdecydują, który z 447 projektów trafi do realizacji. Głosując wybieramy 4 pomysły w różnych kategoriach: projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, mikroprojekty osiedlowe i  projekty społeczne. Są wśród nich także pomysły naszych podmiotów! Swój głos można oddać do 15 grudnia. Szczegóły, projekty i ankieta znajdują się ... Czytaj więcej
2 grudnia 2022Ewa Lewandowska
kolorowe znaki zapytania
02
gru2022
To już ostatni w tym roku nasz dyżur w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. We wtorek 6 grudnia od 8.00 do 14.00 Justyna Górska- animatorka KPOWES odpowie na pytania związane z ekonomią społeczną. ZAPRASZAMY!
2 grudnia 2022Ewa Lewandowska
koncert skrzypcowy
27
lis2022
Trwa konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”. Program przewiduje dofinansowanie niekomercyjnych zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Rodzaje działań, na które można uzyskać wsparcie finansowe to m.in.: Dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi ... Czytaj więcej
27 listopada 2022Ewa Lewandowska
statua Wolności i wieżowce Nowego Jorku
27
lis2022
Można ubiegać się o granty Ambasady i Konsulatu USA na wsparcie programów propagujących amerykańską kulturę w Polsce. Preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które: przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami, tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi, włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów ... Czytaj więcej
27 listopada 2022Ewa Lewandowska
drewniane laleczki w świątecznym ubranku na śniegu
23
lis2022
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna rekrutację do udziału w Targach Wystawienniczych „Boże Narodzenie 2022”. Targi odbędą się w Galerii "Atrium Copernicus" w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 15, w dniach od 17 do 23 grudnia 2022 roku, a mogą w nich uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej, które będą prezentowały swoją ... Czytaj więcej
23 listopada 2022Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Logo stowarzyszenia Gineka

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę!
logo-no-padding
Zakładamy PES Panorama PES Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów Linki Dotacje

Oferta

Od diagnozy do działania. Nasze priorytety:

 • Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
 • Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
 • Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
 • Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
 • Upowszechniamy działalność lokalnych PES i PS;
 • Promujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • Pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej -stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni: pracy, inwalidów, socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych przedsiębiorstw społecznych, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Z czego będzie można skorzystać? Proponujemy:

 • Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
 • Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
 • Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
 • Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
 • Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 • Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidualne i grupowe;
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 • Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.