Grafika przedstawiająca kobietę szkicującą wykresy na szarej ścianie.
Grafika przedstawiająca kobietę napinającą mięśnie, trzymając ręce w górze. Na plecach kobiety znajdują się grafiki będące symbolicznym wykresem business woman.

ZASILAMY ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grafika przedstawiająca mężczyznę stojącego na drabinie, rysującego na szarej ścianie zarys góry. Na dole góry znajduje się napis Start a na górze napis Finish
Grafika przedstawiająca obie ręce od strony zewnętrznej, na każdym z palców znajduje się uśmiechnięta buźka a nad nią pusta chmurka tekstowa na biało-szarym tle.

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ CEL

Grafika przedstawiająca logotypy instytucji rządowych. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

grafika dwa koła i napis Fordon
22
Cze2021
MCK w Bydgoszczy ogłosił nabór wniosków w konkursie Kooperacje –Fordon 2021, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji/animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo –edukacyjnych/ pomocy społecznej. Działania mają przygotowywać dzieci i młodzież do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Warsztaty, ... Czytaj więcej
22 czerwca 2021Ewa Lewandowska
biały napis na granatowym tle Welconomy
16
Cze2021
Czy zasada, że „Razem można więcej, łatwiej i lepiej” znajdzie swoje uzasadnienie w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu? Na to i inne pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci panelu dyskusyjnego pn. „Konsorcja, klastry, franczyzy - ekosystemy ekonomii społecznej” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXVIII edycji ... Czytaj więcej
16 czerwca 2021Ewa Lewandowska
zielona kula ziemska ze strzałkami dookoła
15
Cze2021
Jak lokalnie promować gospodarkę cyrkularną? To idea konkursu „GOZpodarne wyzwanie". Stena Recycling zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu bydgoskiego, jednostki samorządowe, szkoły oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych do udziału w konkursie grantowym. Wsparcie w wysokości 5000 zł mogą uzyskać inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych takich, które zachęcają do ... Czytaj więcej
15 czerwca 2021Ewa Lewandowska
10
Cze2021
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  25.05.2021 r. – Sprawdź listę  .  Wszystkim zakwalifikowanym podmiotom do dotacji serdecznie gratulujemy!
10 czerwca 2021kpowes-admin
trener przy tablicy, słuchający go ludzie
09
Cze2021
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza w czerwcu na szkolenia stacjonarne dotyczące księgowości i syndromu wypalenia. Warsztaty odbędą się 17 czerwca ( godz: 10-13)  w Bydgoszczy w BCOPW przy ul. Gdańskiej 5. Uczestnicy mają do wyboru: Księgowość NGO – warsztaty z księgowości i rachunkowości Zarządzanie NGO – wypalenie liderów, pracowników ... Czytaj więcej
9 czerwca 2021Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Logo stowarzyszenia Gineka

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę!
logo-no-padding
Zakładamy PES Panorama PES Linki Dotacje

Oferta

Od diagnozy do działania. Nasze priorytety:

 • Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
 • Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
 • Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
 • Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
 • Upowszechniamy działalność lokalnych PES i PS;
 • Promujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • Pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej -stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni: pracy, inwalidów, socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych przedsiębiorstw społecznych, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Z czego będzie można skorzystać? Proponujemy:

 • Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
 • Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
 • Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
 • Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
 • Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 • Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidualne i grupowe;
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 • Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który obowiązuje od lipca 2015 roku.