Dotacje

– Proponujemy dotacje na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych z naszego subregionu.
– Zapewniamy opiekę doradcy biznesowego, prawne, księgowe, szkolenia zawodowe,
– Zapewniamy usługę wsparcia o charakterze reintegracyjnym. Usługa ta może dotyczyć wsparcia indywidualnego lub obejmować cały zespół. Usługi te świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym, świadczone są przez specjalistów w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, obejmują w szczególności działania motywacyjne, pomoc w określaniu rozwoju zawodowego, budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiazywania konfliktów. Świadczeniu usługi towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb. Usługa realizowana jest zgodnie z potrzebami PS, w tym w szczególności przez przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem.