dzieci pomagające sobie we wspinaczce

Centra Pomocy Dzieciom w województwie kujawsko-pomorskim

Last Updated: 2024-06-05By

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs na utworzenie Centrum Pomocy Dzieciom w województwie kujawsko-pomorskim. Jego zadaniem ma być pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Program realizowany będzie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, wynoszących 3 mln złotych.

Wnioski można składać od 27 czerwca do 11 lipca 2024 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/cxxxvii-137-otwarty-konkurs-ofert-na-lata-2025-2026—centra-pomocy-dzieciom-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim