RITA – projekty partnerskie

Last Updated: 2024-02-13By Tags:

Trwa konkurs grantowy na wsparcie projektów partnerskich realizowanych z krajami Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć m.in. problemów społecznych, edukacji i wychowania, rozwoju przedsiębiorczości, ekologii, dziedzictwa kulturowego, wsparcia trzeciego sektora, samorządu lokalnego, rozwoju niezależnych mediów. Wnioski można składać do 15 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://programrita.org/