Równać Szanse – Małe Granty

Last Updated: 2024-02-13By Tags:

Celem konkursu „Równać Szanse – Małe Granty” jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Chodzi m.in. o zwiększanie wiedzy na temat mocnych stron i ograniczeń, zwiększanie umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, współpracy z innymi, rozwój zainteresowania społecznością lokalną.
Konkurs organizowany jest w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Civis Polonus.

Wnioski można składać do 26 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://malegranty.org/