Spotkania informacyjne „Inicjuj z FIO”

Last Updated: 2024-02-13By Tags:

Ośrodek Tłok zaprasza na spotkania informacyjne ws.grantów „Inicjuj z FIO 4.0”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica i w jego ramach przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkań przedstawione zostaną m.in. zasady konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku. Najbliższe terminy to: 6.02.– Radziejów, 7.02. – Rypin i Golub Dobrzyń.

Pozostałe szczegóły na stronie: https://www.tlok.pl/