zdjecie kobiet w róznym wieku na sali wykładowej

Promocja ES wśród studentów

Last Updated: 2024-06-03By

Promowaliśmy ekonomię społeczną na UKW!

Nasza animatorka Natalia Pulczyńska opowiedziała studentom IV roku pedagogiki na czym polega wartość ES, zasady prowadzenia działalności podmiotów ekonomii społecznej, możliwości uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Omówiono także przykłady dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej, zasady zawiązywania i rozwoju partnerstw i sieci współpracy oraz w jaki sposób pozyskiwać środki na rozwój przedsiębiorstw społecznych. Nie brakowało pytań i dyskusji, podczas których przełamano wiele stereotypów na temat ekonomii społecznej.

podziekowanie UKW Natalia Pulczyńska