porządki na starych grobach
08
lis2022
"Historia za Olzą ..." to projekt działań wolontariackich Fundacji Świetlik u sąsiadów w Czechach. Koncepcja zadania "Historia za Olzą" zakłada połączenie działań porządkowych oraz dokumentujących stan i ilość polskich nagrobków na cmentarzach w Czechach z działaniami edukacyjnym. Na stronie Fundacji znajdują się prezentacje edukacyjne dotyczące Zaolzia. Zbierane są również materiały ... Czytaj więcej
8 listopada 2022Ewa Lewandowska
kolorowe znaki zapytania
07
lis2022
W pierwszy wtorek miesiąca tradycyjnie odbywa się dyżur naszego doradcy w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.  8 listopada wyjątkowo czekamy od godziny 12.00 do 16.00. Na pytania związane z ekonomią społeczną odpowiada nasza animatorka Justyna Górska. ZAPRASZAMY!
7 listopada 2022Ewa Lewandowska
niepełnosprawny na wózku przy biurku
05
lis2022

Działamy razem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące: kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”; kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”; kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w ... Czytaj więcej
5 listopada 2022Ewa Lewandowska
rysunek kobiety i farby i pędzle
05
lis2022
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Wsparcie można uzyskać m.in. na przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, podnoszenie kwalifikacje kadr kultury ... Czytaj więcej
5 listopada 2022Ewa Lewandowska
biało niebieska plansza z napisem ustawa o ekonomii społecznej
02
lis2022
Weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej, a wraz z nią rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis ... Czytaj więcej
2 listopada 2022Ewa Lewandowska
chłopak z gitarą na rynku
31
paź2022
Do 30 listopada można składać wnioski do wszystkich Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023. Wyjątkiem są nabory do programów „Ochrona zabytków” i „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów za granicą”, które kończą się odpowiednio 28 i 9 listopada. Dzięki Programom Ministra wsparcie finansowe mogą otrzymać działania z zakresu ... Czytaj więcej
31 października 2022Ewa Lewandowska
dłoń starszego człowieka w dłoni młodszej osoby w geście pomocy i troski
31
paź2022

Program Opieka 75+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o zaakceptowaniu programu Opieka 75+ na rok 2023. Na dofinansowanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą liczyć gminy liczące do 60 tys. mieszkańców. Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia jeżeli dane świadczenie realizują samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy też centrum ... Czytaj więcej
31 października 2022Ewa Lewandowska
złote monety
27
paź2022

Pożyczki dla PES

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferuje podmiotom ekonomii społecznej  Pożyczkę Płynnościową i Pożyczkę Misyjną.  Aby je otrzymać podmioty muszą spełnić kilka warunków: Istnieją co najmniej 12 m-cy oraz posiadają co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy (nie dotyczy Pożyczki Misyjnej) Spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, Prowadzą działalność gospodarczą lub ... Czytaj więcej
27 października 2022Ewa Lewandowska
seniorzy na spacerze Nordic walking
24
paź2022
Głównym celem konkursu jest wybór i nagrodzenie formalnych i nieformalnych Organizacji Seniorskich, JST oraz NGO, które w sposób najbardziej skuteczny realizują - między innymi w ramach programów polityki senioralnej oraz wszelkiego rodzaju działań sportowych - zadania związane z aktywizacją fizyczną seniorów poprzez sport, promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją i profilaktyką prozdrowotna ... Czytaj więcej
24 października 2022Ewa Lewandowska
kwiatki ułożone w serduszko w barwach Ukrainy
24
paź2022
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji programu grantowego „Cześć, Dziewczyny!”. Program przewiduje granty do 75.000 zł na projekty wspierające inicjatywy społeczne, które posłużą poprawie sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci. Organizatorem programu jest Kulczyk Foundation. Program Grantowy ,,Cześć Dziewczyny!” powstał jako odpowiedź na potrzeby milionów kobiet i dzieci, które ... Czytaj więcej
24 października 2022Ewa Lewandowska