Ewa Lewandowska

flaga Polski
29
lis2021
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło tegoroczną edycję konkursu „Polonia i Polacy za granicą”. W ramach programu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w 6 obszarach: edukacja, budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne oraz wydarzenia polonijne, wydarzenia polonijne, pomoc charytatywna. Wnioski można ... Czytaj więcej
29 listopada 2021Ewa Lewandowska
banknoty euro
27
lis2021
Organizacje, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich w sektorze kultury, mogą starać się o środki na zapewnienie wkładu własnego z MKIDN. Zakres rzeczowy realizowanych projektów musi dotyczyć: Zadanie nr 1. Ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zadanie nr 2. Budowy nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Zadanie ... Czytaj więcej
27 listopada 2021Ewa Lewandowska
statua Wolności
23
lis2021
Do 6 grudnia można składać wnioski o granty w wysokości do 20 tysięcy dolarów w konkursie ogłoszonym przez Ambasadę i Konsulat USA w Polsce (NOFO, Notice of Funding Opportunity). Celem programu jest zaangażowanie młodych osób w prowadzenie projektów na rzecz praw człowieka, włączania grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i promowania ... Czytaj więcej
23 listopada 2021Ewa Lewandowska
bagażnik pełen żywności
17
lis2021

Fundacja SENT

Fundacja SENT działa w Tucholi. Pomaga ludziom w najpilniejszych potrzebach, m.in zajmuje się dystrybucją żywności dla ubogich osób. Mają też duże plany. Tak opowiadają o swojej działalności i zamierzeniach.
17 listopada 2021Ewa Lewandowska
kobieta ćwicząca skłony na ulicy
14
lis2021

Grant na zdrowie

Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom zachęca do udziału w programie, którego celem jest wyróżnienie i promowanie organizacji realizujących bądź planujących realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Organizacje muszą przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby ... Czytaj więcej
14 listopada 2021Ewa Lewandowska
mydła świeczki rękodzielnictwo
14
lis2021
Fundacja CudaWianki i Warsztatownia Kreatywności działa w Lubiewicach jako miejsce inicjatyw pozytywnych. Tutaj na warsztaty przyjeżdżają osoby w każdym wieku. Mogą spróbować swoich sił w rękodzielnictwie, ogrodnictwie, zielarstwie. Tutaj też osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności. Wspólnie odkrywają piękno otaczającego świata.
14 listopada 2021Ewa Lewandowska
mydła świeczki rękodzielnictwo
14
lis2021
14 listopada 2021Ewa Lewandowska
09
lis2021

Zapraszamy do udziału w czterodniowym bloku szkoleń online. Proponujemy następujące tematy: Powołanie PES (podmiot ekonomii społecznej) i PS (przedsiębiorstwo społeczne) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów. - 12.11.2021  Aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ... Czytaj więcej
9 listopada 2021Ewa Lewandowska
orkiestra skrzypcowa
07
lis2021
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna przewiduje dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Mogą to być projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, takie jak przeglądy i festiwale amatorskie; przedsięwzięcia oparte na współpracy ... Czytaj więcej
7 listopada 2021Ewa Lewandowska
wiolonczelistka na tle starego okna i drzwi
02
lis2021

Programy MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do Programów Ministra na 2022 rok. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Wnioski można składać do 30 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022
2 listopada 2021Ewa Lewandowska