Ewa Lewandowska

Osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim w pracy.
22
Wrz2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach PO WER, którego celem jest wyłonienie projektów dotyczących zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób ma się przyczynić do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na ... Czytaj więcej
22 września 2020Ewa Lewandowska
Niewidoma kobieta przechodząca na pasach przez jezdnię.
18
Wrz2020
Fundacja Ari Ari poszukuje osób niepełnosprawnych, które mogłyby wziąć udział w  innowacyjnym projekcie, którego efektem będzie usamodzielnienie i praktyczna aktywizacja zawodowa i społeczna. Dla uczestników zaplanowano kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych, zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne), ... Czytaj więcej
18 września 2020Ewa Lewandowska
Tytuł Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na tle uśmiechniętych ludzi podczas rozmowy
16
Wrz2020
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne to możliwość realizowania międzynarodowych projektów w ramach Erasmus + dotyczących rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę. Wnioski mogą składać organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Przewidziano projekty mające na celu nawiązanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń oraz opracowywanie innowacyjnych ... Czytaj więcej
16 września 2020Ewa Lewandowska
Tytuł bezpłatnych warsztatów na tle okien
15
Wrz2020
Fundacja Stabilo zaprasza NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”. Spotkanie  poprowadzi Katarzyna Sadło – trenerka działająca w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”. Uczestnicy  szkolenia dowiedzą się m.in. jak ... Czytaj więcej
15 września 2020Ewa Lewandowska
Para starszych ludzi siedzi do siebie plecami z widokiem na rzekę.
14
Wrz2020
Gmina Szubin zaprasza podmioty ekonomii społecznej do współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szubinie w formie programów przygotowanych do realizacji w projekcie „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość” dofinansowanego w ramach funduszy europejskich. Projekty mogą dotyczyć umiejętności muzyczno-taneczno-filmowych, aktywizacji fizycznej, Sztuki dla seniora oraz Antydepresyjnego programu budowania uważności i świadomości ... Czytaj więcej
14 września 2020Ewa Lewandowska
Rysunek ze starszymi ludźmi z logiem projektu Sieć wsparcia 2
12
Wrz2020
Dobra i aktywna starość? To możliwe. Liczą się pomysły na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. „Towarzystwo Inicjatyw Twórczych” zachęca do zgłaszania rozwiązań, które będą dotyczyć np. projektowania własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej lub społecznej ... Czytaj więcej
12 września 2020Ewa Lewandowska
Młodzieź skacząca w górę z radości
03
Wrz2020
Młodzi ludzie i organizacje mają możliwość wzięcia udziału w Projekcie Solidarności realizowanym przez Europejski Korpus Solidarności uruchomiony przez Komisję Europejską. Ma on pomóc młodzieży w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. W ramach Projektu Solidarności mogą być realizowane inicjatywy lokalne, które są odpowiedzią na problemy i wyzwania danej ... Czytaj więcej
3 września 2020Ewa Lewandowska
Ręce - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
03
Wrz2020
Trwają prace legislacyjne nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWE FIO” na lata 2021-2030. Budżet programu zostanie zwiększony w stosunku do poprzednich edycji z 60 do 80 mln zł rocznie. Jego głównym celem będzie zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu ... Czytaj więcej
3 września 2020Ewa Lewandowska
Pobyt dzieci w Przyjezierzu - nauka jazdy na koniu
31
Sie2020
„Zaczęło się od zainteresowania średniowieczem” – wspomina Marta Górna z Fundacji artystyczno-eventowej Fantazmat. Wraz z przyjaciółmi ze studiów stworzyli grupę nieformalną, która w 2017 roku przekształciła się fundację. W najbliższym czasie zamierzają założyć przedsiębiorstwo społeczne. Realizują projekty edukacyjne i kulturalne, nie tylko związane z historią wieków średnich. Oczywiście ewoluują, bo ... Czytaj więcej
31 sierpnia 2020Ewa Lewandowska
Na zdjęciu Marta Kożuchowska doradca kluczowy KPOWES.
29
Sie2020
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu kontynuuje cykl spotkań doradczych dla organizacji pozarządowych z Bydgoszczy. W każdy pierwszy wtorek miesiąca w BCOP przy ul. Gdańskiej 5 w godzinach od 8.00 do 16.00 dyżur pełnić będzie pracownik KPOWES. Najbliższe spotkanie odbędzie się 1 września 2020 ... Czytaj więcej
29 sierpnia 2020Ewa Lewandowska