Ewa Lewandowska

grafika dwa koła i napis Fordon
16
maj2022
MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Kooperacje –Fordon 2022, w ramach którego można ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji/animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo –edukacyjnych/ pomocy społecznej. Działania powinny być związane z szeroko pojętą edukacją kulturową, przygotowującą dzieci i ... Czytaj więcej
16 maja 2022Ewa Lewandowska
grzyby suszone w słoiku
16
maj2022
„Natura od kuchni” to Konkurs Lasów Państwowych adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na ... Czytaj więcej
16 maja 2022Ewa Lewandowska
Na obazku widoczny jest bilon.
10
maj2022
Dobiega końca kolejna perspektywa finansowania unijnego. Na przedsiębiorców społecznych czekają ostatnie bezzwrotne dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Nawet do 26.000,00 zł na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe przez 6 m-cy mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo ... Czytaj więcej
10 maja 2022Ewa Lewandowska
grafika - człowiek wystający z komputera
09
maj2022
We wtorek 10 maja zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Ekonomia społeczna po bydgosku" realizowanego wspólnie z Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5. Tematem przewodnim jest pomoc Ukrainie dzięki mechanizmowi interwencyjnemu. Dyżur pełnić będzie nasza animatorka KPOWES Justyna Górska. Zapraszamy od 8.00 do 16.00. Przypominamy, że instrument polega ... Czytaj więcej
9 maja 2022Ewa Lewandowska
kolorowe graficzne postaci ludzi różnej wielkości i płci
02
maj2022
Dlaczego integracja społeczna jest wciąż tak ważna? - Ośrodki pomocy społecznej zazwyczaj są kojarzone z udzielaniem w pierwszej kolejności wsparcia finansowego, dopiero potem różnorodnego wsparcia usługowego. My, jako OPS na przestrzeni lat nieco zmieniliśmy swój wizerunek. Odwróciliśmy tę piramidę. Obecnie jesteśmy bardziej postrzegani przez pryzmat projektów integracji społecznej. Stworzyliśmy ośrodek, który ... Czytaj więcej
2 maja 2022Ewa Lewandowska
flaga Ukrainy
27
kw.2022
Pomoc Ukrainie – mechanizm interwencyjny Zapraszamy do składania wniosków w ramach rozszerzonego mechanizmu interwencyjnego dotyczącego pomocy Ukraińcom. Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług służących wsparciu Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce od PES, dotyczących: pomocy materialnej, która zostanie przekazana na terytorium Ukrainy oraz ... Czytaj więcej
27 kwietnia 2022Ewa Lewandowska
łradosne buzie chłopca i dziewczynki wystające z trawy
27
kw.2022
W ramach programu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju można składać wnioski na projekty dotyczące organizacji nieodpłatnego, aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z lokalnych społeczności. Projekty mają promować aktywny i zdrowy sposób spędzania czasu wolnego, integrować młodzież i dzieci z Polski i dzieci uchodźców z Ukrainy. Ważne - dodatkowo punktowane ... Czytaj więcej
27 kwietnia 2022Ewa Lewandowska
Statua Wolności
25
kw.2022
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Konsulat Stanów Zjednoczonych w Warszawie ogłosiły kolejny nabór wniosków w ramach Programu Grantów. Tym razem wsparcie można uzyskać na realizację programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność. Preferowane będą projekty, które wspierają osoby ze środowisk marginalizowanych, propagują społeczną przedsiębiorczość, są adresowane do społeczności w mniejszych miastach ... Czytaj więcej
25 kwietnia 2022Ewa Lewandowska
chłopiec i dziewczynka leżą w trawie na polu
25
kw.2022
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dotyczące organizacji wypoczynku letniego w formie kolonii oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży. Celem jest przede wszystkim upowszechnianie wśród uczestników wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków żywieniowych. Ponadto realizowane projekty powinny przyczynić się ... Czytaj więcej
25 kwietnia 2022Ewa Lewandowska
kobieta tkająca kilim
19
kw.2022
Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa przewiduje finansowanie zadań adresowanych do społeczności lokalnych. Projekty powinny dotyczyć m.in.: działań przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub ... Czytaj więcej
19 kwietnia 2022Ewa Lewandowska