Ewa Lewandowska

kropka

05

Sie2020
Franczyza społeczna to kolejny pomysł na stworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zasada jej funkcjonowania polega na stworzeniu modelu przedsiębiorstwa społecznego i na jego bazie - kolejnych, w ramach sieci. Od komercyjnej franczyzy różni się tym, że know-how przekazywane jest bez opłat licencyjnych. W Europie już istnieją ... Czytaj więcej
5 sierpnia 2020Ewa Lewandowska
prosocial

30

Lip2020
KPOWES podpisał kolejną umowę dotacyjną z nowo powstałym przedsiębiorstwem społecznym. Pro Social Spółka z o.o. non profit  zatrudnia 3 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i działa w wielu obszarach. Zajmuje się marketingiem dla firm, reklamą oraz fotografią reklamową i okolicznościową. W remontowanej siedzibie powstanie profesjonalne studio fotograficzne. PS świadczy również usługi ... Czytaj więcej
30 lipca 2020Ewa Lewandowska
szkolenie2

29

Lip2020
Serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Szkolenia odbędą się w dniach 17, 21, 22 i 24 sierpnia od godziny 9.00 do 15.00. Tematyka spotkań na każdy dzień: Powołanie PES (podmiot ekonomii społecznej) i PS (przedsiębiorstwo społeczne) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów. ... Czytaj więcej
29 lipca 2020Ewa Lewandowska
rops2

27

Lip2020
Pojawiły się nowe możliwości w ramach procedury zakupu produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej uzyskał zgodę na zakup usług organizacji wyjazdów rekonwalescencyjnych dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz usług edukacyjno-animacyjnych dla  domów dziecka i członków klubu seniora. Takie zajęcia muszą mieć ... Czytaj więcej
27 lipca 2020Ewa Lewandowska
rece

23

Lip2020
Do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski borykających się z problemami wynikającymi z pandemii. Priorytetem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji, ale przede wszystkim środki na konkretne działania realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r. ... Czytaj więcej
23 lipca 2020Ewa Lewandowska
komplet_poscieli

22

Lip2020
Kołdry, poduszki i pościel wyprodukowane przez Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach zostały nieodpłatnie przekazane do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Zlecenie zrealizowano w ramach nowego narzędzia dla PES. Polega ono na zakupie przez OWES  produktów i usług od PES, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty ... Czytaj więcej
22 lipca 2020Ewa Lewandowska
asystent_os_niepelnosprawnej

20

Lip2020
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. To m.in. pomoc w dotarciu do wybranych miejsc takich jak dom, praca, placówki ... Czytaj więcej
20 lipca 2020Ewa Lewandowska
zofia_ziemba

17

Lip2020
Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 12% mieszkańców naszego kraju, a odsetek biernych zawodowo wśród nich wynosi około 70%. Dane te pokazują, że w Polsce większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. To między innymi: złe przepisy prawne, bariery architektoniczne, niski poziom wykształcenia. Podobno nasze uregulowania prawne ... Czytaj więcej
17 lipca 2020Ewa Lewandowska
wakacje_lotto

14

Lip2020
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs na działania promujące aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w kraju, poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach. Konkurs jest ... Czytaj więcej
14 lipca 2020Ewa Lewandowska
marta_kozuchowska

12

Lip2020
Wolontariat to bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Istnieje bardzo wiele rodzajów wolontariatu - można działać  pojedynczo albo dołączać się do już istniejących akcji, służyć na rzecz jednej osoby lub większej społeczności o zasięgu lokalnym, krajowym lub ogólnonarodowym. Osobą działającą społecznie może zostać każdy. Niepotrzebne jest żadne kierunkowe wykształcenie czy zawód. Jeżeli kandydat na ... Czytaj więcej
12 lipca 2020Ewa Lewandowska