słoik z monetami z którego wyrasta roslinka, logo KPOWES

Ogłoszenie Oceny Merytorycznej Wniosków Złożonych W Ramach Naboru 4/06/2024/BP

Last Updated: 2024-07-08By

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru 4/06/2024/BP

 Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 W ramach naboru 4/06/2024/BP złożono 4 wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES.

Wszystkie oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 Lista biznesplanów zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej:

Lista rankingowa – ocena formalna – lipiec 2024