mikrogranty

19

Maj2020
Zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 1/ 2020. Projekty mają wspierać grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Na realizację projektu można uzyskać od 1500 do 5000 zł. Termin składania wniosków: 20 maj – 20 czerwca 2020 r. Szczegółowe ... Czytaj więcej
19 maja 2020Ewa Lewandowska
zdrowy_dom

19

Maj2020

Zdrowe domy

0  
Rozmowa z Jakubem Włódarczakiem prezesem spółdzielni socjalnej Słomiany dom Skąd wziął się pomysł na budowę domów ze słomy? Studiowałem budownictwo na Politechnice w Poznaniu, ale nie do końca mogłem się tam odnaleźć. Uczono nas skrajnie odtwórczych rzeczy, w zasadzie bezrefleksyjnie. W pewnym momencie trafiłem zupełnym przypadkiem na wzmiankę na temat budownictwa naturalnego ... Czytaj więcej
19 maja 2020Ewa Lewandowska
integra

14

Maj2020
KPOWES podpisał umowę na dotację na stworzenie 10 miejsc pracy z nowopowstałym podmiotem ekonomii społecznej INTEGRA sp. z o.o. Zatrudnienie znajduje w nim 12 osób w tym 11 zagrożonych wykluczeniem społecznym, w większości  bezdomnych lub realizujących program wychodzenia z bezdomności. INTEGRA sp. z o.o. główne działania gospodarcze prowadzi w obszarze ... Czytaj więcej
14 maja 2020Ewa Lewandowska
kgw

12

Maj2020

Dotacje dla KGW

0  
Od 3 do 5 tysięcy złotych będą mogły otrzymać Koła Gospodyń Wiejskich. Przewidziano na ten cel 50 milionów złotych. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i następnie złożenie wniosku o dotację. Takie zmiany w ustawie przyjął sejm doceniając rolę i znaczenie KGW ... Czytaj więcej
12 maja 2020Ewa Lewandowska
sektory

07

Maj2020

Aktywni obywatele

0  
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich do 30 czerwca 2020 czeka na wnioski wstępne na działania realizowane w ramach Obszaru 4 programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, czyli "Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego". Projekty powinny dotyczyć m.in. świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich, zwiększania świadomości ... Czytaj więcej
7 maja 2020Ewa Lewandowska
terenowy_dom_kultury

07

Maj2020
Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy rozpoczął nabór wniosków w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020. O mikrodotacje od 4 tys. zł do 10.000 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji oraz animacji kulturowej, mogą starać się przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. ... Czytaj więcej
7 maja 2020Ewa Lewandowska
szkolenia_online

04

Maj2020
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizuje 7 maja szkolenie online. Poruszane będą zagadnienia dotyczące realizacji zadań publicznych w dobie pandemii COVID-19. Co robić kiedy nie ma szansy realizacji zadania zgodnie z zawartą umową? Czy możliwe jest zastąpienie pewnych działań innymi i czy można je realizować zdalnie? To tylko przykładowe ... Czytaj więcej
4 maja 2020Ewa Lewandowska
dagmara_orzech

29

Kwi2020
Rozmowa z Dagmarą Orzech ze Stowarzyszenia „Bądź aktywny” Kto  ma być aktywny? Skąd wzięła się nazwa stowarzyszenia? - W nazwie naszego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej „Bądź aktywny” chodzi o motywowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób niepełnosprawnych, do aktywności takiej, jaką prowadzą inni zdrowi członkowie społeczeństwa. Ma zachęcać do pokonywanie trudności i przekraczanie ... Czytaj więcej
29 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
logo_pup

28

Kwi2020

Przypomnienie o terminie

0  
Jeszcze tylko do 4 maja można składać wnioski o wsparcie do PUP w Bydgoszczy. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą starać się o uzyskanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z ... Czytaj więcej
28 kwietnia 2020Ewa Lewandowska
dyzury

27

Kwi2020

Otwieramy się dla Was

0  
Wszyscy pracownicy ośrodka oferują wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny w godzinach od 8:00 – 16:00. Od 27 kwietnia jesteśmy także dostępni w siedzibie przy ulicy Sułkowskiego w Bydgoszczy. Kierownik OWES Iwona Borkowska pracuje w biurze KPOWES od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00. ... Czytaj więcej
27 kwietnia 2020Ewa Lewandowska