Na zdjęciu Marta Kożuchowska
30
Wrz2020
6 października zapraszamy na konsultacje naszego doradcy do siedziby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy w godzinach od 8.00 do 16.00. To kontynuacja cyklu spotkań doradczych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu dla organizacji pozarządowych z Bydgoszczy. Przypominamy, że dyżury ... Czytaj więcej
30 września 2020Ewa Lewandowska
Na zdjęciu Bartosz Zieliński
29
Wrz2020
Ludzie dotknięci wykluczeniem społecznym, którzy pracują w Integrze zmieniają swoje podejście do życia. Obserwujemy, że nie tylko nabierają pewności siebie, czują się potrzebni, ale zaczynają tworzyć plany na przyszłość, nawet takie związane z realizacją dotąd nierealnych marzeń, takich jak chociażby podróż koleją transsyberyjską - opowiada Bartosz Zieliński z Integry Spółki ... Czytaj więcej
29 września 2020Ewa Lewandowska
Grafika przedstawia komputer wraz z nazwą szkolenia.
28
Wrz2020
Zapraszamy na szkolenie ,,Ochrona Danych Osobowych w NGO”, które odbędzie się 20 października od  godziny 9.30 do 15.15 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. Program obejmuje takie tematy jak: regulacje prawne, zasady przetwarzania zgodnie z prawem czy bezpieczeństwo danych osobowych ( szczegóły w załączniku). ... Czytaj więcej
28 września 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie przedstawia bezdomnego mężczyznę śpiącego na kartonach.
27
Wrz2020
Profilaktyka i aktywizacja to dwa główne założenia programu Pokonać bezdomność. MRPiPS ogłosiło dodatkowy konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W ramach programu mogą być realizowane m.in. inicjatywy zapewniające tym osobom dostęp do usług społecznych, pracy socjalnej, terapeutycznej i prawnej, ... Czytaj więcej
27 września 2020Ewa Lewandowska
Osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim w pracy.
22
Wrz2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach PO WER, którego celem jest wyłonienie projektów dotyczących zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób ma się przyczynić do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na ... Czytaj więcej
22 września 2020Ewa Lewandowska
Niewidoma kobieta przechodząca na pasach przez jezdnię.
18
Wrz2020
Fundacja Ari Ari poszukuje osób niepełnosprawnych, które mogłyby wziąć udział w  innowacyjnym projekcie, którego efektem będzie usamodzielnienie i praktyczna aktywizacja zawodowa i społeczna. Dla uczestników zaplanowano kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych, zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne), ... Czytaj więcej
18 września 2020Ewa Lewandowska
Tytuł Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na tle uśmiechniętych ludzi podczas rozmowy
16
Wrz2020
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne to możliwość realizowania międzynarodowych projektów w ramach Erasmus + dotyczących rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę. Wnioski mogą składać organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Przewidziano projekty mające na celu nawiązanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń oraz opracowywanie innowacyjnych ... Czytaj więcej
16 września 2020Ewa Lewandowska
Tytuł bezpłatnych warsztatów na tle okien
15
Wrz2020
Fundacja Stabilo zaprasza NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”. Spotkanie  poprowadzi Katarzyna Sadło – trenerka działająca w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”. Uczestnicy  szkolenia dowiedzą się m.in. jak ... Czytaj więcej
15 września 2020Ewa Lewandowska
Para starszych ludzi siedzi do siebie plecami z widokiem na rzekę.
14
Wrz2020
Gmina Szubin zaprasza podmioty ekonomii społecznej do współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szubinie w formie programów przygotowanych do realizacji w projekcie „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość” dofinansowanego w ramach funduszy europejskich. Projekty mogą dotyczyć umiejętności muzyczno-taneczno-filmowych, aktywizacji fizycznej, Sztuki dla seniora oraz Antydepresyjnego programu budowania uważności i świadomości ... Czytaj więcej
14 września 2020Ewa Lewandowska
Rysunek ze starszymi ludźmi z logiem projektu Sieć wsparcia 2
12
Wrz2020
Dobra i aktywna starość? To możliwe. Liczą się pomysły na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. „Towarzystwo Inicjatyw Twórczych” zachęca do zgłaszania rozwiązań, które będą dotyczyć np. projektowania własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej lub społecznej ... Czytaj więcej
12 września 2020Ewa Lewandowska