widok na morze z Pucka
31
sie2021
W dniach 24-25.08.2021 roku odbyła się wizyta studyjna do Pucka. Piękne miasto położone na Kaszubach u ujścia Płutnicy do Zatoki Puckiej. Puck jest powiatowym ośrodkiem oświatowym w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego, lokalnym centrum kulturalnym oraz sportowo – rekreacyjnym. W Pucku działają również 3 podmioty ekonomii społecznej, które odwiedziliśmy. Huta ... Czytaj więcej
31 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
skaczące kobiety w parku
30
sie2021

Pomoc To Moc

„Pomoc To Moc” to akcja Fundacji PZU, która polega na finansowym wsparciu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w realizacji projektów służących poprawie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia. Wspierane będą projekty, które promują zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną i zdrową dietę. Mają praktyczny wymiar, jak budowa plenerowych siłowni i ścieżek ... Czytaj więcej
30 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
kobieta przy biurku
30
sie2021
Jak doszło do powstania spółdzielni? - Nasza spółdzielnia osób prawnych została założona w 2015 roku z inicjatywy wójta gminy Gostycyn i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturanego Burchart. U podstaw leżał pomysł stworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów. Ale wiedzieliśmy, że spółdzielnia nie utrzyma się tylko z tego. Gmina dysponowała budynkiem wynajmowanym na cele gastronomiczne. ... Czytaj więcej
30 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
motek wełny
24
sie2021

Konkurs dla KGW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!”. Konkurs jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR. Zadanie polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Prace konkursowe powinny odwoływać się do tradycji polskiej wsi, ... Czytaj więcej
24 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
stykające się pięści w geście porozumienia
20
sie2021
Do 5 października można składać wnioski w dwóch konkursach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach Projektu Wolontariatu można zorganizować wolontariat w kraju lub za granicą i rozwinąć działalność swojej organizacji. Zaprosić do współpracy młode osoby, które zyskają cenne doświadczenie i tym samym wzmocnić ofertę swojej instytucji. Projekty Solidarności natomiast wspierają lokalną młodzież. ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
ręce ludzi robiących notatki
20
sie2021
W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Wnioski o pożyczki mogą składać osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
spawający mężczyzna
06
sie2021
Organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła". Program zakłada wsparcie organizacji ... Czytaj więcej
6 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
TWARZ MĘŻCZYZNY I NAPIS
04
sie2021
Dlaczego nauka jazdy? - Prawo jazdy mam bardzo długo. Gdy byłem bezrobotny, moi znajomi namawiali mnie, żebym wykorzystał swoje umiejętności i zajął się nauką jazdy. Nigdy nie miałem problemu z przekazywaniem wiedzy i dzieleniem się nią. Uznałem, że to niezły pomysł i po ukończeniu kursu instruktorskiego, zdaniu egzaminu państwowego, rozpocząłem przygodę ... Czytaj więcej
4 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
Zdjęcie Justyny Górskiej – animatorki KPOWES
31
lip2021
W każdy pierwszy wtorek miesiąca prowadzimy konsultacje w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. 3 sierpnia od godziny 8.00 do 16.00 dyżur będzie pełnić nasza animatorka Justyna Górska. Serdecznie zapraszamy.
31 lipca 2021Ewa Lewandowska
postać w masce i dłoń z napisem, stop covid
31
lip2021
Koła Gospodyń Wiejskich mogą włączyć się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla KGW na organizację wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. Kwota dofinansowania jednego wydarzenia wynosi maksymalnie 8 tys. zł. Festyn ... Czytaj więcej
31 lipca 2021Ewa Lewandowska