kobieta rysunkowa

35. Rok Wolności

Last Updated: 2024-06-05By

Fundacja Wolność ogłasza konkurs specjalny 35. Rok Wolności. Jego celem jest wsparcie projektów, w których młodzi ludzie będą mogli zdobyć i upowszechnić wiedzę na temat historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa w procesie przemian ustrojowych rozpoczętych w roku 1989 oraz pokazać swojemu otoczeniu (rówieśnikom, rodzicom, nauczycielom, mieszkańcom), co się zmieniło w ich społecznościach dzięki zmianom zapoczątkowanym w 1989 roku.

Dla organizacji wnioskujących przewidziane są następujące formy wsparcia: doradztwo na etapie składania wniosków, dotacje do wysokości 5 000 zł, wizyty w miejscu realizacji działań,  gadżety dla uczestników projektów

Wnioski można składać do 10 czerwca 2024 r., do godz.12.00.

Więcej informacji na stronie: https://rownacszanse.pl/konkursy/2024/35-rok-wolnosci/