budynek

Regranting Organizacji Poradniczych

Last Updated: 2024-05-27By

Rusza nabór kolejnej edycji Regranting Organizacji Poradniczych 2024-2026. W jego ramach dotacje będą mogły otrzymać uniwersyteckie poradnie prawne, diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej z obszaru całej Polski.


Nabór potrwa do 12 lipca 2024r.

Więcej informacji na stronie:
https://www.facebook.com/regrantingorganizacjiporadniczych