grafika- splecione ręce z napisem pozyczka dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczka na rozwój PES

Last Updated: 2024-05-20By

Można pozyskać środki finansowe na start i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Do 500 tys. złotych na zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, środków transportu wartości niematerialnych i prawnych, tworzenie nowych miejsc pracy, zatowarowanie i półprodukt czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Pożyczki realizuje Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ze środków EFS+, budżetu państwa oraz ze środków własnych na terenie obejmującym województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. 

Ofertę można sprawdzić na stronie: https://frw.pl/pozyczka-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pes/

E-book Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: https://www.youtube.com/watch?v=2uOuazNKqbo&t=5s