grafika-dwoje ludzie idacy i napis Aktywni

Aktywni +

Last Updated: 2024-05-21By

Można składać wnioski w ramach programu Aktywni+ skierowanego do seniorów. Chodzi o zwiększenie aktywności osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Dofinansowanie można też uzyskać na wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia ich wpływu na decyzje dotyczące warunków życia obywateli. W program wpisują się także działania na rzecz rozwoju umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Nabór trwa do 3 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025