kpowes-admin

14
lis2022
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, prezentuje listę rankingową wniosków zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu grantowego “Mikrogranty KPOWES – edycja 5/2022” Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty. Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Decyzja w ... Czytaj więcej
14 listopada 2022kpowes-admin
10
lis2022
Od 10  listopada  można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje  powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz. Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Chodzi o zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji. Konsultacje wniosków odbywają się jedynie po ... Czytaj więcej
10 listopada 2022kpowes-admin
31
paź2022
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 5/2022” Lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: https: https://kpowes.org.pl/mikrogranty-wyniki-edycja-5-2022/ Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 14.11.2022 roku. Decyzja w określonym ... Czytaj więcej
31 października 2022kpowes-admin
28
wrz2022
Od 28 września   można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje  powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz. Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Chodzi o zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji. Konsultacje wniosków odbywają się jedynie po ... Czytaj więcej
28 września 2022kpowes-admin
22
wrz2022
W dniach 15 – 16 września 2022 roku obyła si e wizyta studyjna w Bory Tucholskie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się zarówno z przedsiębiorcami społecznymi z tego regionu jak i jednym z najprężniej działającym w regionie samorządem Gminy Cekcyn. Pierwszego dnia zagościliśmy w Fundacji Cudawianki w Lubiewicach, gdzie ... Czytaj więcej
22 września 2022kpowes-admin
21
wrz2022
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o realizacji projektu: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim ( V )” w którym zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniać będą przesłanki określone w ... Czytaj więcej
21 września 2022kpowes-admin
20
wrz2022
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" realizujące projekt Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V w Bydgoszczy informuje, iż od dnia 01.10.2022 r biuro KPOWES czynne  będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w piątki od 7:00 do 15:00.
20 września 2022kpowes-admin
15
wrz2022
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  12.09.2022 r. Lista rankingowa  
15 września 2022kpowes-admin
08
wrz2022
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  09.08.2022 r. Lista rankingowa  
8 września 2022kpowes-admin
05
wrz2022
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych  na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,  ciągły nabór wniosków do ścieżki PS został zakończony w dniu 05.09.2022 r.
5 września 2022kpowes-admin