kpowes-admin

09
sie2022
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  01.07.2022 r. Lista rankingowa Wszystkim zakwalifikowanym podmiotom do dotacji serdecznie gratulujemy!
9 sierpnia 2022kpowes-admin
08
sie2022
Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 06.07.2022 podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania   środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki   w ramach projektu wynoszą 7 mln zł (Wkładu Funduszu Funduszy powierzony przez BGK) i przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć   realizowanych ... Czytaj więcej
8 sierpnia 2022kpowes-admin
05
sie2022
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 4/2022” Lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: https://kpowes.org.pl/mikrogranty-wyniki-edycja-3-2022/ Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 29.08.2022 roku. Decyzja w określonym ... Czytaj więcej
5 sierpnia 2022kpowes-admin
03
sie2022
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 03.08.2022 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do następnego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie ” Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V. Sprawdź listę 
3 sierpnia 2022kpowes-admin
03
sie2022
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z ... Czytaj więcej
3 sierpnia 2022kpowes-admin
11
lip2022
Od 11 lipca  można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje  powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz. Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Chodzi o zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji. Konsultacje wniosków odbywają się jedynie po ... Czytaj więcej
11 lipca 2022kpowes-admin
04
lip2022
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 04.07.2022 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do następnego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie ” Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V. Sprawdź listę 
4 lipca 2022kpowes-admin
29
cze2022
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, prezentuje listę rankingową wniosków zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu grantowego “Mikrogranty KPOWES – edycja 3/2022” Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty. Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Decyzja w ... Czytaj więcej
29 czerwca 2022kpowes-admin
20
cze2022
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  23.05.2022 r. Lista rankingowa Wszystkim zakwalifikowanym podmiotom do dotacji serdecznie gratulujemy!
20 czerwca 2022kpowes-admin
09
cze2022
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 3/2022” Lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: https://kpowes.org.pl/mikrogranty-wyniki-edycja-3-2022/ Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 01.07.2022 roku. Decyzja w określonym ... Czytaj więcej
9 czerwca 2022kpowes-admin