kpowes-admin

26
Lip2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z ... Czytaj więcej
26 lipca 2021kpowes-admin
kobieta trzyma kartke z napisem -dotacje na tworzeni miejsc pracy
14
Lip2021
Dotacje na tworzenie miejsc pracy Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – nawet 24.000,00 zł na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe przez 6 m-cy na stanowisko pracy. Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub ... Czytaj więcej
14 lipca 2021kpowes-admin
14
Lip2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę uszycia i dostarczenia tekstyliów hotelowych w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne ... Czytaj więcej
14 lipca 2021kpowes-admin
05
Lip2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert szacowania rynku na usługę uszycia i dostarczenia tekstyliów hotelowych w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. ... Czytaj więcej
5 lipca 2021kpowes-admin
10
Cze2021
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  25.05.2021 r. – Sprawdź listę  .  Wszystkim zakwalifikowanym podmiotom do dotacji serdecznie gratulujemy!
10 czerwca 2021kpowes-admin
13
Maj2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + w wyniku COVID-19 w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego ... Czytaj więcej
13 maja 2021kpowes-admin
11
Maj2021
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych. Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem MAJ 2021 Dokumenty można składać: osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach ... Czytaj więcej
11 maja 2021kpowes-admin
11
Maj2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi edukacyjno-animacyjne o różnorodnej tematyce przeciwdziałające izolacji społecznej osób 60+ w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ... Czytaj więcej
11 maja 2021kpowes-admin
11
Maj2021
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka” jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Naboru do ścieżki PS -kwiecień/maj 2021 Szczegółowe wyniki naboru dostępne tutaj: https://kpowes.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Lista-rankingowa-05.2021-4-pdf.pdf Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację ... Czytaj więcej
11 maja 2021kpowes-admin
10
Maj2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... Czytaj więcej
10 maja 2021kpowes-admin