kpowes-admin

13
Maj2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + w wyniku COVID-19 w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego ... Czytaj więcej
13 maja 2021kpowes-admin
11
Maj2021
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych. Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem MAJ 2021 Dokumenty można składać: osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach ... Czytaj więcej
11 maja 2021kpowes-admin
11
Maj2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi edukacyjno-animacyjne o różnorodnej tematyce przeciwdziałające izolacji społecznej osób 60+ w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ... Czytaj więcej
11 maja 2021kpowes-admin
11
Maj2021
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka” jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Naboru do ścieżki PS -kwiecień/maj 2021 Szczegółowe wyniki naboru dostępne tutaj: https://kpowes.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Lista-rankingowa-05.2021-4-pdf.pdf Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację ... Czytaj więcej
11 maja 2021kpowes-admin
10
Maj2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, wsparcie mające na celu przeciwdziałania izolacji społecznej osób 60 + w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... Czytaj więcej
10 maja 2021kpowes-admin
05
Maj2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w postaci jednodaniowego obiadu (tj. naprzemiennie: zupa z wkładką lub drugie danie ) w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach ... Czytaj więcej
5 maja 2021kpowes-admin
UWAGA! Ważny komunikat
21
Kwi2021
Dnia 21.04.2021 roku nastąpiła aktualizacja dokumentacji konkursowej  naboru do ścieżki PS. Dokumentacja konkursowa została dostosowana pod kątem bieżących dat realizacji projektu, tym samym nabór do ścieżki PS  obowiązujący w II kwartale 2021 zostaje przedłużony do 28.04.2021  a termin ogłoszenia listy rankingowej podmiotów zakwalifikowanych do II etapu ubiegania się o dotację ... Czytaj więcej
21 kwietnia 2021kpowes-admin
20
Kwi2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne ... Czytaj więcej
20 kwietnia 2021kpowes-admin
15
Kwi2021
Szanowni Państwo, W związku z rozstrzygnięciem PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Zapytanie ofertowe nr 10/2021/GINEKA/COVID-19 na usługę przeprowadzenia warsztatów dotyczących emocji i radzenia sobie z nimi, komunikacji interpersonalnej, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i interpersonalne na podstawie diagnozy potrzeb, wsparcie mające na celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”.  Opis zamówienia Usługa ... Czytaj więcej
15 kwietnia 2021kpowes-admin
08
Kwi2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi animacyjno-edukacyjne dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa ... Czytaj więcej
8 kwietnia 2021kpowes-admin