kpowes-admin

30
wrz.2021
UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW  Szanowni Państwo, Ze względu na duże zainteresowanie dotacjami na miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych przedłużamy termin składania wniosków do Ścieżki PS do 18.10.2021 roku.  Jednocześnie  informujemy, iż zmianie uległy Załączniki nr 1 do formularzy. Aktualna dokumentacja    Lista rankingowa zostanie ogłoszona 03.11.2021r.
30 września 2021kpowes-admin
24
wrz.2021
Od 24 września można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje  powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz. Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Chodzi o zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji. Konsultacje wniosków odbywają się jedynie po ... Czytaj więcej
24 września 2021kpowes-admin
21
wrz.2021
Szanowni Państwo, Przedłużamy termin składania wniosków do Ścieżki PS do 01.10.2021 roku, w związku z aktualizacją dokumentacji.  Lista rankingowa zostanie ogłoszona 18.10.2021r.
21 września 2021kpowes-admin
15
wrz.2021
Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki wyborów biznesplanów. Lista rankingowa wniosków złożonych do  23.08.2021 r. – Sprawdź listę  .  Wszystkim zakwalifikowanym podmiotom do dotacji serdecznie gratulujemy!
15 września 2021kpowes-admin
kobieta trzyma kartke z napisem -dotacje na tworzeni miejsc pracy
13
wrz.2021
Dotacje na tworzenie miejsc pracy Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – nawet 24.000,00 zł na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe przez 6 m-cy na stanowisko pracy. Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub ... Czytaj więcej
13 września 2021kpowes-admin
08
wrz.2021
Szanowni Państwo, informujemy, iż Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję o wydłużeniu terminu ogłoszenia listy rankingowej na Biznesplany. Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 15.09.2021 r.  
8 września 2021kpowes-admin
13
sierpień2021
Szanowni Państwo, W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego nr 9/2021/GINEKA/COVID-19 dotyczącego wyboru wykonawców spośród PES/PS świadczących usługi uszycia i dostarczenia tekstyliów hotelowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o wyborze ofert: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Suminie zadania nr : 4,5,6,7,8,9,14,15,16,21,22 Zakład Aktywności Zawodowej „OSiR” w ... Czytaj więcej
13 sierpnia 2021kpowes-admin
12
sierpień2021
Z dniem 12.08.2021 w " Regulaminie udzielania dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne" na stronie 28 § 9 ust.15 pkt 3  nastąpiła zmiana w postaci wykreślenia słowa "nowych". W pozostałej części ... Czytaj więcej
12 sierpnia 2021kpowes-admin
06
sierpień2021
Ogłaszamy nowy nabór na Biznesplany wraz z nowym Regulaminem z dodaniem nowych grup docelowych i aktualizacją załączników.   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych. Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem SIERPIEŃ 2021 Dokumenty można składać: ... Czytaj więcej
6 sierpnia 2021kpowes-admin
06
sierpień2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 06.08.2021 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych  i niezakfalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej V”. Sprawdź listę Gratulujemy!!!  
6 sierpnia 2021kpowes-admin