Rośliny wyrastające ze słoika z pieniędzmi

Wyniki oceny merytorycznej do naboru 1/02/2024/BP

Last Updated: 2024-04-24By

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru 1/02/2024/BP

Ocenie merytorycznej zostały poddane 3 z 4 złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES (1 wniosek
wycofany przez Wnioskodawcę na etapie oceny formalnej).

Informacja o wyniku oceny merytorycznej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.