Webinarium

Last Updated: 2024-03-12By

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza do udziału w webinarium pt. „Instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej”.

Webinarium odbędzie się 18 marca 2024 roku w godzinach 11:00-12:00 na platformie MS Teams. 

Na spotkanie zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa kujawsko – pomorskiego.

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres pife.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 797 304 123.

Załączniki: program webinarium  plakat

Oficjalne informacje o wydarzeniu:

Webinarium pt. „Instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej” – Serwis programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (kujawsko-pomorskie.pl)

Webinarium „Instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej” – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)