Program-na-rzecz-ZS

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego

Last Updated: 2024-03-21By

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs grantowy Program na rzecz zatrudnienia socjalnego”. Projekty mają wzmacniać uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

W ramach konkursu dotowane będą projekty „jednoroczne” tj. realizowane wyłącznie w 2024. Wysokość dotacji wynosi od 20tys. do 120tys. zł.

Propozycje można składać w terminie do 20 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://bitly.ws/3gtZf