Partnerstwo dla wolontariatu – Konkurs

Last Updated: 2024-05-13By

Korpus Solidarności ogłasza konkurs ofert w którym zostaną wybrani lokalni partnerzy programu. Ich celem będzie pośrednictwo w działaniach wolontariackich, prowadzenie działań promujących wolontariat, szkoleń, poradnictwa oraz współpracy w realizacji programu w zakresie kształtowania i wspierania lokalnego rozwoju wolontariatu systematycznego.

Wnioski można składać do 21 maja 2024, godz. 14:00.

WIęcej informacji na stronie: https://niw.gov.pl/rozpoczecie-naboru-w-otwartym-konkursie-ofert-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2024/