rzemieślnik robiący w drewnie

Nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej” 2024

Last Updated: 2024-05-13By

Narodowy Instytutu Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do programu  „Niematerialne – przekaż dalej”. Jego celem jest wspieranie projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji tych zjawisk.

Wnioski mogą dotyczyć projektów skupiających się na międzypokoleniowym przekazywaniu wiedzy, działaniach edukacyjnych czy wzmocnieniu świadomości społecznej na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze. 

Dofinansowanie może wynieść od 5 000 zł do 40 000 zł.

Wnioski można składać do 22 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Więcej info na stronie: https://nid.pl/2024/04/22/nabor-wnioskow-do-programu-niematerialne-przekaz-dalej-2024/?mibextid=xfxF2i