kobiety stojące w rzędzie trzymające dyplomy

Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet

Last Updated: 2024-03-28By

Prezeska Stowarzyszenia GINEKA Iwona Borkowska, została wybrana do Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet.
Gremium ma wspierać marszałka województwa w realizowaniu tematów istotnych z punktu widzenia kobiet, opiniować, doradzać i inicjować projekty społeczne. W zakresie kompetencji Rady leży także przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom dyskryminacji.

GRATULUJEMY wszystkim nominowanym paniom!