„Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” – zapowiedź

Last Updated: 2024-06-19By

Już niedługo rusza nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”. Zakłada wsparcie finansowe przedsiębiorstw społecznych na cele takie jak: wsparcie zatrudnienia, realizacja usług społecznych, wsparcie bieżące i reintegrację.

Więcej informacji na stronie:
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/nowy-program-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-zostal-przyjety/