słoik z monetami z którego wyrasta roslinka, logo KPOWES

Ogłoszenie Oceny Merytorycznej Wniosków Złożonych W Ramach Naboru 3/05/2024/BP

Last Updated: 2024-06-26By

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru 3/05/2024/BP

Ocenie merytorycznej zostały poddane 4 z 5 złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES (1 wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej).  

Informacja o wyniku oceny merytorycznej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Lista wniosków skierowanych do dofinansowania:

Lista rankingowa – ocena merytoryczna – czerwiec 2024-