ludzie na festiwalu

Bądź aktywny

Last Updated: 2024-05-07By

Misją tego przedsiębiorstwa społecznego jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób niepełnosprawnych. Zajmują się przygotowywaniem całodobowych posiłków dla instytucji świadczących usługi pomocy społecznej oraz z zakresu opieki zdrowotnej.

http://badzaktywny.com.pl/