Rośliny wyrastające ze słoika z pieniędzmi

Wyniki oceny formalnej do naboru 1/02/2024/BP

Last Updated: 2024-04-05By Tags:

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach naboru 1/02/2024/BP złożono 4 wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES.  

3 oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej, 1 biznesplan został wycofany przez wnioskodawcę.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej dostępna w załączniku.