Wyniki oceny formalnej do naboru 2/04/2024/BP

Last Updated: 2024-05-07By

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru 2/04/2024/BP

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach naboru 2/04/2024/BP złożono 4 wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS/PES.

3 oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej, 1 biznesplan został złożony po terminie zakończenia naboru, wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej w załączniku.
Lista rankingowa – ocena formalna – maj 2024