Kategoria: Aktualności

Grafika konkursowa
19
Paź2020

Odkryj swój skarb

Narodowe Centru Kultury ogłosiło konkurs na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Zgłaszać można inicjatywy dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z niematerialnym dziedzictwem kultury, dziedzictwem przyrodniczym, kulturą mniejszości narodowych etnicznych i religijnych czy edukacją w kwestii odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo. Celem konkursu jest wypromowanie miejsc i pomysłów na działania edukacyjne ... Czytaj więcej
19 października 2020Ewa Lewandowska
19
Paź2020
dotyczącego wyboru wykonawców spośród PES1 świadczących usługi w zakresie usługi edukacyjno-animacyjnej o tematyce: historycznej, muzycznej i fotograficzno-plastycznej– posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, które realizuje projekt pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”,w ramach Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie ... Czytaj więcej
19 października 2020kpowes-admin
Logo programu PROO.
18
Paź2020

Trwa otwarty konkurs w ramach Programu Rozwój Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Wsparcie doraźne. Organizacje mogą składać wnioski na: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC ... Czytaj więcej
18 października 2020Ewa Lewandowska
Zdjęcie przedstawia dwie postacie podczas pokazu ognia.
18
Paź2020
16 listopada rozpocznie się nabór wniosków w ramach Programu Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy kulturalnej pomiędzy podmiotami polskimi a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj.: przedsiębiorczości kulturalnej, rozwoju ... Czytaj więcej
18 października 2020Ewa Lewandowska
Obrazek przedstawia splątane dłonie ludzi.
12
Paź2020
Sportolubni ( grupa nieformalna) zaprasza na bezpłatny warsztat edukacyjny "Motywacja dzieci niepełnosprawnych do uprawiania sportu". Spotkanie odbędzie się 16 października w godz. 17:00-17:45 w sali konferencyjnej Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2. Warsztaty poprowadzi Jacek Pałuka, trener pływania. Zapisy patrycja-kalka@wp.pl.
12 października 2020Ewa Lewandowska
12
Paź2020

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi edukacyjno-animacyjno-muzyczne w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz tel.: 52 349 54 77 e-mail: biuro@kpowes.pl Data ogłoszenia: 12.10.2020 ... Czytaj więcej
12 października 2020kpowes-admin
Na zdjęciu widać grupę młodych ludzi biorących udział w szkoleniu.
09
Paź2020
Młodzi na rynku pracy to projekt, w ramach którego osoby w wieku 15-29 lat mogą otrzymać 100% dofinansowania dowolnego kursu oraz 3-miesięczny płatny staż, a także dotacje na założenie firmy do ok.30 tys. zł. Z takiej możliwości mogą skorzystać młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego bierni zawodowo lub pracujący (wyłącznie ubodzy pracujący, ... Czytaj więcej
9 października 2020Ewa Lewandowska
Grafika przedtawia napis Fundusz Wsparcia Kultur i kwotę 400 milionów.y
09
Paź2020
Do 21 października można składać wnioski o środki w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Rekompensata dotyczy utraconych – z powodu epidemii – przychodów od 12 marca do 31 grudnia br. Mogą się o nią ubiegać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca: samorządowe instytucje artystyczne– do wysokości 40%utraconych przychodów ... Czytaj więcej
9 października 2020Ewa Lewandowska
Kolorowa grafika z ludźmi układającymi puzzle z tytułem Zakładamy Podmiot Społeczny
07
Paź2020

Zakładamy PS

Rekrutacja do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”. Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS. Nabór wniosków do ścieżki PS trwa od 05.10 do 19.10.2020 r.
7 października 2020Ewa Lewandowska
Na obazku widoczny jest bilon.
05
Paź2020
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła dwa nabory wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Schemat 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19, na który będzie można się ubiegać o wsparcie łącznie ze schematem 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego ... Czytaj więcej
5 października 2020Ewa Lewandowska