Kategoria: Aktualności

04
lis2021
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, prezentuje listę rankingową wniosków zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu grantowego “Mikrogranty KPOWES – edycja 1/2021” Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty. Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Decyzja w ... Czytaj więcej
4 listopada 2021kpowes-admin
03
lis2021
Ogłaszamy nowy nabór na Biznesplany wraz z nowym Regulaminem z dodaniem nowych grup docelowych i aktualizacją załączników. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych. Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem LISTOPAD 2021 Dokumenty można składać: ... Czytaj więcej
3 listopada 2021kpowes-admin
03
lis2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 03.11.2021 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych  i niezakfalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej V”. Sprawdź listę Gratulujemy!!!
3 listopada 2021kpowes-admin
wiolonczelistka na tle starego okna i drzwi
02
lis2021

Programy MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do Programów Ministra na 2022 rok. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Wnioski można składać do 30 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022
2 listopada 2021Ewa Lewandowska
kobieta na tle gór
30
paź2021
W 2003 roku, kiedy zaczynaliście, podstawowym działaniem stowarzyszenia była profilaktyka raka piersi. Jak to się zaczęło? - W tamtych czasach niewiele kobiet wiedziało o profilaktyce raka piersi. Spotykałam się z opiniami osób, które mówiły o kobietach dotkniętych tą chorobą jak o osobach, których już nie ma. Dlatego zaczęliśmy prowadzić dość dużą ... Czytaj więcej
30 października 2021Ewa Lewandowska
Zdjęcie brązowego domu wolnostojącego w trakcie remontu
30
paź2021

Dyżur w BCOPW

Jak zwykle w pierwszy wtorek miesiąca  w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  przy ul. Gdańskiej 5 dyżur będzie pełnić nasza ekspertka. 2 listopada opowiemy nie tylko o możliwościach pozyskania dotacji na miejsca pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Zapraszamy również na kolejne spotkanie z cyklu „Ekonomia społeczna po bydgosku”.  Tym ... Czytaj więcej
30 października 2021Ewa Lewandowska
widok na bramę w Pradze
25
paź2021

Forum Polsko – Czeskie

Trwa konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący rozwoju współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć m.in. nawiązywania nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski i Czech, pobudzania polsko - czeskiej współpracy dwustronnej w różnych obszarach m.in. kultury; sztuki, nauki ... Czytaj więcej
25 października 2021Ewa Lewandowska
22
paź2021
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 1/2021” Lista projektów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej  Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 08.11.2021 roku.
22 października 2021kpowes-admin
chłopcy grający w piłkę
18
paź2021
Program Fundacji Santander "Bank Młodych Mistrzów Sportu" ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Ma zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia także popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. W programie mogą wziąć udział organizacje, które posiadają zdolność prawną, ... Czytaj więcej
18 października 2021Ewa Lewandowska
młotek sędziowski i książki
13
paź2021

Nowe przepisy

31 października wchodzą w życie przepisy, które poszerzają katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obejmie on także fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ... Czytaj więcej
13 października 2021Ewa Lewandowska