ławka przy starym nagrobku
25
lip2022
"Historia za Olzą ..." to projekt działań wolontariackich fundacji Świetlik w Republice Czeskiej realizowany w ramach finansowego wsparcia Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. W Cieszynie, Sibicy, Starym Karwinie i Ligotce Kameralnej wolontariusze wykonają działania porządkowe oraz dokumentujące polskie mogiły i stan cmentarzy. Dokumentacja filmowa i fotograficzna polskich ... Czytaj więcej
25 lipca 2022Ewa Lewandowska
cztery kolorowe ułożone puzzle i wskazujące je dłonie
22
lip2022
Senat rozpatrzył ustawę o ekonomii społecznej! To pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tematykę ekonomii społecznej. Dzięki nowym przepisom ekonomia społeczna będzie się rozwijać i stanowić ważny instrument aktywnej polityki społecznej. Rozwiązania ujęte w ustawie zostały wypracowane we współpracy ze środowiskiem ekonomii społecznej. Zaproponowane przepisy szczegółowo regulują kluczowe zagadnienia stanowiące istotę ekonomii społecznej ... Czytaj więcej
22 lipca 2022Ewa Lewandowska
gra na akordeonie
21
lip2022
W Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca trwa nabór wniosków do pilotażowego programu Ogniska Muzyki Tradycyjnej 2022. Celem programu jest upowszechnienie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez zakładanie lokalnych Ognisk Muzyki Tradycyjnej i tworzenie ich ogólnopolskiej sieci. Wspólne muzykowanie, śpiew i taniec mają ... Czytaj więcej
21 lipca 2022Ewa Lewandowska
ksiązka zydowska
18
lip2022
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Grantowego. Jego celem jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności. Wsparcie finansowe można uzyskać na: upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń; ochronę cmentarzy i miejsc ... Czytaj więcej
18 lipca 2022Ewa Lewandowska
chłopiec w bibliotece pochylony nad ksiązką
18
lip2022
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania historią wśród młodych ludzi i włączenie ich w aktywne życie społeczne. Program realizowany jest w trzech modułach: Innowacyjna edukacja Edukacja patriotyczna Edukacja przez sport Wnioski można składać do 31 lipca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji
18 lipca 2022Ewa Lewandowska
pomost na jeziorze o zmierzchu
12
lip2022
Trwa nabór ciągły w programie „Bezpieczna przystań – działania terenowe” realizowanym przez "Fundację Polki mogą wszystko”. W ramach programu mogą zostać dofinansowane wakacyjne działania mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie oraz obniżenie ich lęków poprzez integrację z polskimi rówieśnikami i atrakcyjnie spędzony ... Czytaj więcej
12 lipca 2022Ewa Lewandowska
Na zdjęciu grupa ludzi okazująca wsparcie przez podanie sobie rąk.
08
lip2022
To pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tematykę ekonomii społecznej. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych. Jej celem będzie wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Przyczyni się ona także do zwiększenia dostępności usług społecznych realizowanych ... Czytaj więcej
8 lipca 2022Ewa Lewandowska
cztery kolorowe ułożone puzzle i wskazujące je dłonie
05
lip2022
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do województwa wielkopolskiego. Celem wizyty będzie prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji, a ... Czytaj więcej
5 lipca 2022Ewa Lewandowska
mnóstwo cyferek na ekranie monitora, rozmywających się jakby leciały
04
lip2022
„Cyfrowe supermoce” to konkurs ogłoszony w ramach projektu „Kompetencje 3.0” przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Good Things Foundation. Jest skierowany do organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury, spółdzielni socjalnych, kół gospodyń wiejskich, które działają na rzecz lokalnej społeczności, odpowiadając na problem wykluczenia cyfrowego, chcą poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie technologii ... Czytaj więcej
4 lipca 2022Ewa Lewandowska
w pierwszym planie kolorowe strzałki w górę, w tle uśmiechnięta twarz dziewczynki
04
lip2022
„Kierunek Sukces” to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Wnioski można składać do 31 lipca. Szczegółowe ... Czytaj więcej
4 lipca 2022Ewa Lewandowska