ludzie spacerujący na drodze w lesie
26
cze2021
Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Dofinansowane mogą zostać m.in. projekty dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ... Czytaj więcej
26 czerwca 2021Ewa Lewandowska
grafika dwa koła i napis Fordon
22
cze2021
MCK w Bydgoszczy ogłosił nabór wniosków w konkursie Kooperacje –Fordon 2021, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji/animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo –edukacyjnych/ pomocy społecznej. Działania mają przygotowywać dzieci i młodzież do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Warsztaty, ... Czytaj więcej
22 czerwca 2021Ewa Lewandowska
biały napis na granatowym tle Welconomy
16
cze2021
Czy zasada, że „Razem można więcej, łatwiej i lepiej” znajdzie swoje uzasadnienie w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu? Na to i inne pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci panelu dyskusyjnego pn. „Konsorcja, klastry, franczyzy - ekosystemy ekonomii społecznej” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXVIII edycji ... Czytaj więcej
16 czerwca 2021Ewa Lewandowska
zielona kula ziemska ze strzałkami dookoła
15
cze2021
Jak lokalnie promować gospodarkę cyrkularną? To idea konkursu „GOZpodarne wyzwanie". Stena Recycling zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu bydgoskiego, jednostki samorządowe, szkoły oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych do udziału w konkursie grantowym. Wsparcie w wysokości 5000 zł mogą uzyskać inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych takich, które zachęcają do ... Czytaj więcej
15 czerwca 2021Ewa Lewandowska
trener przy tablicy, słuchający go ludzie
09
cze2021
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza w czerwcu na szkolenia stacjonarne dotyczące księgowości i syndromu wypalenia. Warsztaty odbędą się 17 czerwca ( godz: 10-13)  w Bydgoszczy w BCOPW przy ul. Gdańskiej 5. Uczestnicy mają do wyboru: Księgowość NGO – warsztaty z księgowości i rachunkowości Zarządzanie NGO – wypalenie liderów, pracowników ... Czytaj więcej
9 czerwca 2021Ewa Lewandowska
osoba na wózku inwalidzkim na tle morza
06
cze2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy „Dostępność ponad barierami”. Jego celem jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji. Projekty mogą też dotyczyć wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez turystykę ... Czytaj więcej
6 czerwca 2021Ewa Lewandowska
zielone drzewo w szklanej kuli
06
cze2021
Ambasada i Konsulat USA zaprasza do aplikowania o grant w wysokości do 20 tys. dolarów na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych. Projekty mają dotyczyć zwiększenia świadomości na ten temat. Mogą to być programy edukacyjne dla młodzieży, szkolenia dla pedagogów, debaty publiczne, wystawy, itp. Można też uzyskać ... Czytaj więcej
6 czerwca 2021Ewa Lewandowska
dzieci w piaskownicy i w domku na drzewie
31
maj2021
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczęła ogólnopolski program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”. Jego celem jest wsparcie finansowe organizacji, które przygotują nieodpłatne aktywne spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z lokalnych społeczności w lipcu i sierpniu. Liczy się pomysł oraz dostępność dla różnych grup odbiorców. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 ... Czytaj więcej
31 maja 2021Ewa Lewandowska
kobieta przy komputerze do pracy z osobami sparaliżowanymi
26
maj2021
Kto dopnie swego ? - Od dawna miałam pomysł na stworzenie fundacji, która będzie pomagać osobom uwięzionym w swoich ciałach, czyli całkowicie sparaliżowanych, nie mogących mówić, komunikujących się z otoczeniem tylko oczami. Od wielu lat pracuję z takimi ludźmi, jednym z nich jest Andrzej. Muzyk, członek zespołu szantowego i lekarz, który ... Czytaj więcej
26 maja 2021Ewa Lewandowska
logo programu, napis moja mała ojczyzna
25
maj2021
Celem konkursu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania, zagospodarowania najbliższego otoczenia, zmiany jego estetyki, funkcjonalności czy modernizacji. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski można ... Czytaj więcej
25 maja 2021Ewa Lewandowska