Kategoria: Aktualności

spawający mężczyzna
06
sie2021
Organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła". Program zakłada wsparcie organizacji ... Czytaj więcej
6 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
06
sie2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 06.08.2021 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych  i niezakfalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej V”. Sprawdź listę Gratulujemy!!!  
6 sierpnia 2021kpowes-admin
TWARZ MĘŻCZYZNY I NAPIS
04
sie2021
Dlaczego nauka jazdy? - Prawo jazdy mam bardzo długo. Gdy byłem bezrobotny, moi znajomi namawiali mnie, żebym wykorzystał swoje umiejętności i zajął się nauką jazdy. Nigdy nie miałem problemu z przekazywaniem wiedzy i dzieleniem się nią. Uznałem, że to niezły pomysł i po ukończeniu kursu instruktorskiego, zdaniu egzaminu państwowego, rozpocząłem przygodę ... Czytaj więcej
4 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
Zdjęcie Justyny Górskiej – animatorki KPOWES
31
lip2021
W każdy pierwszy wtorek miesiąca prowadzimy konsultacje w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. 3 sierpnia od godziny 8.00 do 16.00 dyżur będzie pełnić nasza animatorka Justyna Górska. Serdecznie zapraszamy.
31 lipca 2021Ewa Lewandowska
postać w masce i dłoń z napisem, stop covid
31
lip2021
Koła Gospodyń Wiejskich mogą włączyć się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla KGW na organizację wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. Kwota dofinansowania jednego wydarzenia wynosi maksymalnie 8 tys. zł. Festyn ... Czytaj więcej
31 lipca 2021Ewa Lewandowska
26
lip2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z ... Czytaj więcej
26 lipca 2021kpowes-admin
mężczyzna na tle mapy
23
lip2021
Czy istnieje jakaś przestrzeń, w której nie działa trzeci sektor? - Mam nadzieję, że tą przestrzenią jest polityka. Trzeci sektor i polityka nie powinny iść w parze. Oczywiście istnieją organizacje pozarządowe powoływane przez partie polityczne, ale to już inna sprawa. W każdej innej dziedzinie organizacje funkcjonują, ponieważ tworzą je ludzie o ... Czytaj więcej
23 lipca 2021Ewa Lewandowska
figurki nagród stalowy anioł
22
lip2021
Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności. Po raz kolejny można docenić ich pracę i bezinteresowną działalność. Rozpoczął się nabór w konkursie samorządu województwa „Stalowy Anioł”. Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele: organów administracji rządowej i samorządowej jednostek organizacyjnych pomocy ... Czytaj więcej
22 lipca 2021Ewa Lewandowska
dłonie ułożone w serce
19
lip2021
Celem programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Przykłady realizowanych projektów: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje ... Czytaj więcej
19 lipca 2021Ewa Lewandowska
kobieta trzyma kartke z napisem -dotacje na tworzeni miejsc pracy
14
lip2021
Dotacje na tworzenie miejsc pracy Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – nawet 24.000,00 zł na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe przez 6 m-cy na stanowisko pracy. Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub ... Czytaj więcej
14 lipca 2021kpowes-admin