Grafika przedstawiająca kobietę szkicującą wykresy na szarej ścianie.
Grafika przedstawiająca kobietę napinającą mięśnie, trzymając ręce w górze. Na plecach kobiety znajdują się grafiki będące symbolicznym wykresem business woman.

ZASILAMY ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grafika przedstawiająca mężczyznę stojącego na drabinie, rysującego na szarej ścianie zarys góry. Na dole góry znajduje się napis Start a na górze napis Finish
Grafika przedstawiająca obie ręce od strony zewnętrznej, na każdym z palców znajduje się uśmiechnięta buźka a nad nią pusta chmurka tekstowa na biało-szarym tle.

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ CEL

Grafika przedstawiająca logotypy instytucji rządowych. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

dziewczyny i chłopak w parku z deskorolką
04
gru2023
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma zachęcić młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do realizacji działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu historii. Wsparcie można uzyskać na: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje, projekty informacyjne. Organizatorem programu jest Fundacja ... Czytaj więcej
4 grudnia 2023Ewa Lewandowska
dłonie o różnych odcieniach skóry dotykają się palcami na tle flagi UE
04
gru2023
Można składać wnioski wstępne w funduszu grantowym „SPLOT Wartości”. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmocnienie ochrony i propagowanie wartości Unii. Wnioski są przyjmowane do 31stycznia 2024 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://siecsplot.pl/
4 grudnia 2023Ewa Lewandowska
grafika -kolorowi ludzie w kręgu, w tym osoby na wózkach
01
gru2023
Fundacja Dignitate przy wsparciu Miasta Bydgoszczy, zaprasza na „Miejskie Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami”. 4 grudnia w Miejskim Centrum Kultury od 12.00 będą działały stoiska poradnicze i badania przesiewowe, o 13.00 rozpocznie się uroczystość z koncertem.
1 grudnia 2023Ewa Lewandowska
grupa ludzi siedzi i stoi na fotelach i krzesłach
30
lis2023
Nie - Zależni to ostatni projekt, zakończony przez Waszą fundację, ale nie koniec działań. Paulina Wierzgała: Zdecydowanie nie. Nie-Zależni to projekt realizowany z młodzieżą. Miał nakłonić młodych ludzi uzależnionych od internetu do poszukiwania rozmaitych aktywności i pozytywnego wykorzystania internetu. Odbyły się m.in. warsztaty z komunikacji, zarządzania czasem, ale też zajęcia z ... Czytaj więcej
30 listopada 2023Ewa Lewandowska
ulica we Francji, stoliki kawiarni i ludzie
28
lis2023
W końcu października przedstawiciele Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji  brali udział w wyjeździe studyjnym do Francji, aby przyjrzeć się jak w tym kraju funkcjonuje ekonomia społeczna. Uczestnicy poznali kilka podmiotów działających w branży gastronomiczno – hotelarskiej. Mogli obserwować ich działalność w praktyce. Trudno porównywać Polskę i Francję w ... Czytaj więcej
28 listopada 2023Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Logo stowarzyszenia Gineka

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę!
logo-no-padding
Zakładamy PES Panorama PES Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów Linki Dotacje

Oferta

Od diagnozy do działania. Nasze priorytety:

 • Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
 • Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
 • Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
 • Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
 • Upowszechniamy działalność lokalnych PES i PS;
 • Promujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • Pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej -stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni: pracy, inwalidów, socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych przedsiębiorstw społecznych, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Z czego będzie można skorzystać? Proponujemy:

 • Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
 • Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
 • Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
 • Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
 • Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 • Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidualne i grupowe;
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 • Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.