Grafika przedstawiająca kobietę szkicującą wykresy na szarej ścianie.
Grafika przedstawiająca kobietę napinającą mięśnie, trzymając ręce w górze. Na plecach kobiety znajdują się grafiki będące symbolicznym wykresem business woman.

ZASILAMY ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grafika przedstawiająca mężczyznę stojącego na drabinie, rysującego na szarej ścianie zarys góry. Na dole góry znajduje się napis Start a na górze napis Finish
Grafika przedstawiająca obie ręce od strony zewnętrznej, na każdym z palców znajduje się uśmiechnięta buźka a nad nią pusta chmurka tekstowa na biało-szarym tle.

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ CEL

Grafika przedstawiająca logotypy instytucji rządowych. Od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

ulica we Francji, stoliki kawiarni i ludzie
28
lis2023
W końcu października przedstawiciele Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji  brali udział w wyjeździe studyjnym do Francji, aby przyjrzeć się jak w tym kraju funkcjonuje ekonomia społeczna. Uczestnicy poznali kilka podmiotów działających w branży gastronomiczno – hotelarskiej. Mogli obserwować ich działalność w praktyce. Trudno porównywać Polskę i Francję w ... Czytaj więcej
28 listopada 2023Ewa Lewandowska
rodzice, dwójka dzieci pies na brzegu morza
28
lis2023
Po pierwsze Rodzina!”  to konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe oraz utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie. Oferty można składać do 29 grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty
28 listopada 2023Ewa Lewandowska
ręce ułozone jedna na drugiej wzorem "jeden za wsystkich, wszyscy za jednego
27
lis2023
5 grudnia o godzinie 11.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się uroczysta gala podsumowująca  projekt grantowy “Inicjuj z FIO 3.0”  z lat 2021-2023. Zaplanowano prelekcje na temat konkursów dotacyjnych z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Narodowego Instytutu Wolności. Będzie również przestrzeń do wymiany doświadczeń, networkingu i ... Czytaj więcej
27 listopada 2023Ewa Lewandowska
27
lis2023
Ostatni nabór na Voucher rozwojowy – edycja 4/2023 ogłoszony!!!! Od 22 listopada  do 8 grudnia 2023 można składać wnioski na voucher rozwojowy w wysokości  maksymalnie 5.000,00 zł netto. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne spełniające definicje PS tj. Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) z terenu subregionu pierwszego woj. Kujawsko-pomorskiego – (m. Bydgoszcz, powiat ... Czytaj więcej
27 listopada 2023kpowes-admin
splecione dłonie w kolorach flagi ukrainy
24
lis2023
Jeszcze tylko kilka dni trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych. W pierwszej edycji konkursu organizacje mogą ubiegać się o kwotę do 50,000 zł na tzw. “projekty małe”. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które obejmują: poprawę jakości życia uchodźców poza głównymi ośrodkami miejskimi, wsparcie dobrowolnej ... Czytaj więcej
24 listopada 2023Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Logo stowarzyszenia Gineka

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA zainteresowały się ekonomią społeczną – jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę!
logo-no-padding
Zakładamy PES Panorama PES Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów Linki Dotacje

Oferta

Od diagnozy do działania. Nasze priorytety:

 • Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
 • Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;
 • Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;
 • Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;
 • Upowszechniamy działalność lokalnych PES i PS;
 • Promujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • Pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej -stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni: pracy, inwalidów, socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych przedsiębiorstw społecznych, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Z czego będzie można skorzystać? Proponujemy:

 • Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;
 • Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;
 • Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;
 • Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;
 • Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;
 • Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidualne i grupowe;
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości;
 • Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.