Zawiązywanie i rozwój partnerstw

Rozwój ekonomii społecznej wymaga pobudzenia aktywności obywatelskiej. Zwiększenie partycypacji społecznej w zakresie ekonomii społecznej odbywa się między innymi poprzez działania animacyjne. Poprzez działania animacyjne umożliwiamy tworzenie podmiotów obywatelskich jak i partnerstw publiczno – społeczno – prawnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz działań zapewniających wsparcie dla ich rozwoju.
Budowa partnerstw i sieci lokalnych podmiotów to zadanie animatora KPOWES polega na formalnym ustaleniu zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analizy zasobów i możliwości partnerstwa międzysektorowego w celu rozwoju PES i PS.
Więcej informacji na temat zawiązanych partnerstw oraz sieci współpracy udziela animator KPOWES
kontakt: justyna@kpowes.org.pl