Wyniki naboru do ścieżki PS

Prezentujemy wyniki oceny naboru do ścieżki PS:

Styczeń 2020 – Sprawdź listę rankingową

Luty 2020 – Sprawdź listę rankingową