Wyniki naboru na Biznes Plan

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 07.03.2017 ogłasza ostateczną listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego, sporządzoną na podstawie oceny formalnej i merytorycznej oraz złożonych odwołań.

Sprawdź listę

Lista rankingowa sporządzana na podstawie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków w ramach przyznawania środków finansowych w dniu 13.02.2017 r.

Gratulujemy!

Sprawdź listę

Lista beneficjentów którzy otrzymali wsparcie pomostowe/ przedłużone wsparcie pomostowe:

Fundacja Pro Omnis

Górnicza Wioska Sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna Słomiany Dom

Spółdzielnia Socjalna Nowe Miasto