Wyniki naboru Biznesplanów

Prezentujemy wyniki naboru biznesplanów
Lista rankingowa wniosków złożonych do 27.02.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 18.05.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 03.07.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 07.09.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 24.11.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 25.05.2021 – Sprawdź listę rankingową

Lista rankingowa wniosków złożonych do 23.08.2021 – Sprawdź listę rankingową