Wyniki naboru Biznesplanów

Prezentujemy wyniki naboru biznesplanów
Lista rankingowa wniosków złożonych do 27.02.2020 – Sprawdź listę rankingową