Wyniki naboru Biznesplanów

Prezentujemy wyniki naboru biznesplanów

Lista rankingowa wniosków złożonych do 27.02.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 18.05.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 03.07.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 07.09.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 24.11.2020 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 25.05.2021 – Sprawdź listę rankingową

Lista rankingowa wniosków złożonych do 23.08.2021 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 22.11.2021 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 05.01.2022 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 24.03.2022 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 01.04.2022 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 08.04.2022 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 23.05.2022 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 01.07.2022 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 22.07.2022 – Sprawdź listę rankingową
Lista rankingowa wniosków złożonych do 09.08.2022 – Sprawdź listę
Lista rankingowa wniosków złożonych do 12.09.2022 – Sprawdź listę