Wyniki naboru na Biznes Plan 2/2018

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 30.07.2018 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych do udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego, sporządzoną na podstawie oceny formalnej i merytorycznej.

Sprawdź listę

Lista beneficjentów którzy otrzymali wsparcie pomostowe/ przedłużone wsparcie pomostowe:

Stowarzyszenie "Klinika Jeździecka" Społdzielnia Socjalna Borowiackie Smaki Stowarzyszenie GET UP Spółka z o.o non profit Akademia umiejętności