Wyniki naboru na Biznes Plan 2/2017

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 09.01.2018 ogłasza ostateczną listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych  do udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego, sporządzoną na podstawie oceny formalnej i merytorycznej oraz złożonego odwołania.

Sprawdź listę

 

Lista rankingowa sporządzana na podstawie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków w ramach przyznawania środków finansowych w dniu 30.11.2017 r.

Gratulujemy!

Lista rankingowa

 

Lista beneficjentów którzy otrzymali wsparcie pomostowe/ przedłużone wsparcie pomostowe:

Stowarzyszenie „Bądź Aktywny”

Zdalna Fundacja

Stowarzyszenie Bydgoskie Kajaki

Stowarzyszenie „Bądź Aktywny” – przedłużone