Wyniki naboru na Biznes Plan 1/2018

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 23.05.2018 ogłasza ostateczną listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych do udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego, sporządzoną na podstawie oceny formalnej i merytorycznej.

Sprawdź listę

Lista beneficjentów którzy otrzymali wsparcie pomostowe/ przedłużone wsparcie pomostowe:

BBtel Sp.z o.o non profit Work On Sp.z o.o non profit