Wyniki naboru na Biznes Plan 1/2017

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniu 18.05.2017r. ogłasza ostateczną listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych do udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego sporządzona na podstawie oceny formalnej i merytorycznej.

Lista Rankingowa

Lista beneficjentów którzy otrzymali wsparcie pomostowe/ przedłużone wsparcie pomostowe:
Spółdzielnia Socjalna „Okolica”
Fundacja Dla Ciebie

Spółka z. o.o Non Profit Refabryka