Wyniki naboru do ścieżki PS 2/2018

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 20.06.2018 ogłasza ostateczną listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych do drugiego etapu ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe, sporządzoną na podstawie oceny formalnej i merytorycznej oraz złożonego odwołania.
Sprawdź listę

Prezentujemy listę inicjatyw/ podmiotów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej IV”.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony harmonogram szkoleń. Gratulujemy!

>Sprawdź Listę</a>