Wyniki naboru do ścieżki PS 1/2018

Prezentujemy listę inicjatyw/ podmiotów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej IV”.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony harmonogram szkoleń. Gratulujemy!

SPRAWDŹ LISTĘ