Wyniki naboru do ścieżki PS

Prezentujemy wyniki oceny naboru do ścieżki PS:

Styczeń 2020 – Sprawdź listę rankingową
Luty 2020 – Sprawdź listę rankingową
Marzec 2020 – Sprawdź listę rankingową
Czerwiec 2020 – Sprawdź listę rankingową
Sierpień 2020 – Sprawdź listę rankingową
Listopad 2020 – Sprawdź listę rankingową
2021
Maj 2021 – Sprawdź listę rankingową
lipiec/sierpień 2021 –Sprawdź listę rankingową
wrzesień/październik 2021 – Sprawdź listę rankingową
grudzień 2021 – Sprawdź listę rankingową