Wyniki naboru do ścieżki PS

Prezentujemy wyniki oceny naboru do ścieżki PS:
Styczeń 2020 – Sprawdź listę rankingową
Luty 2020 – Sprawdź listę rankingową
Marzec 2020 – Sprawdź listę rankingową
Czerwiec 2020 – Sprawdź listę rankingową
Sierpień 2020 – Sprawdź listę rankingową